کارشناس روابط بین‌الملل

واژه تعریف اصلی
کارشناس روابط بین‌الملل
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی 

عنوان شغل‌: کارشناس روابط بین‌الملل

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با روابط و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دو یا چند جانبه در چهارچوب هدف‌های وزارت متبوع یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- گردآوری و تنظیم اطلاعات و تهیه پیش نویس مقدماتی در مورد مطالعات و بررسی‌های مربوط به تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به روابط و همکاری‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و دو یا چند جانبه ایران با سایر کشورها و امکانات گسترش این روابط و همکاری‌ها و شرکت در اجلاسیه‌ها و کنفرانس‌های ذی ربط در چهارچوب وظایف واحد مربوط

- جمع‌آوری اطلاعات و انجام مطالعات جهت تدوین پیش نویس مقدماتی قراردادها و موافقت نامه‌ها و اطلاعات در چهارچوب وظایف مربوط

- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات دیگر کشورها در زمینه وظایف مربوط به منظور استفاده محتمل در تهیه پیش نویس‌های نهایی در تنظیم مقررات داخلی در این موارد

- مطالعه و بررسی به منظور فراهم ساختن کمک‌های فنی جهت دستگاه‌های ذی ربط در چهارچوب وظایف مربوط

- انجام اقدامات به منظور فراهم ساختن کمک‌های فنی، مشورتی، آموزشی و مالی جهت دستگاه‌های ذی ربط

- ایفای وظایف نماینده و رابط مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نزد مراجع بین‌المللی مربوط و کشورهای مورد قرارداد

- تهیه و تنظیم قرارداد‌ها و موافقت نامه‌ها و پروتکل‌ها و یادداشت‌های تفاهم در صورت لزوم امضای آنها در چهارچوب وظایف مربوط

- نظارت در امر توزیع اطلاعات کامل راجع به جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان و سنجش و بررسی واکنش آن در مطبوعات و شبکه‌های رادیو تلویزیون‌های جهان

- مطالعه و بررسی خلاصه مطالب جراید خارجی در چهارچوب وظایف مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همترازدر یکی از رشته‌های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمان‌های بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل عمومی، تاریخ (مطالعات خلیج فارس، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تاریخ) تاریخ معاصر جهان اسلام، علوم اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)، مدیریت دولتی، معارف اسلامی و علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، حقوق ارتباطات، حقوق بشر، فقه سیاسی، مدیریت رسانه، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، قرآن و علوم (علوم سیاسی)

۲- مهارت‌: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراری ارتباط مؤثر، تسلط کامل به یکی از زبان‌های خارجی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با فنون مذاکره در سطح بین‌الملل

- آشنایی با مفاد قراردادها، موافقت نامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی

- آشنایی با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی