کارشناس حمل و نقل هوشمند جاده‌ای

واژه تعریف اصلی
کارشناس حمل و نقل هوشمند جاده‌ای
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حمل و نقل هوشمند جاده‌ای

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی سیستم‌های هوشمند حمل و نقل جاده‌ای و همچنین مدیریت و نظارت بر استفاده مناسب و نگهداری از سیستم‌های استقراریافته و موجود هستند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

- برنامه ریزی جهت توسعه، بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند

- برنامه‌ریزی جهت هدایت، نظارت و کنترل سیستم‌هیا حمل و نقل هوشمند

- برنامه ریزی در جهت یکپارچه سازی عملکرد سیستم‌های مختلف حمل و نقل هوشمند

- نیازسنجی، ارزیابی و نظارت بر نرم افزارهای مورد استفاده

- نظارت بر بهره برداری از سیستم های کنترل هوشمند در مراکز مدیریت راه ها

- نظارت و پیگیری در زمینه تجهیز جاده ها به سیستم های کنترل هوشمند

- نظارت و کنترل اجرای دستورالعمل های فنی در رابطه با روش به کارگیری صحیح دستگاه‌های موجود

- ارتباط با مراکز مدیریت راه‌های استانی و دریافت گزارشات فنی و تحلیلی از آنها

- تدوین برنامه های آموزشی قبل و حین خدمت کارکنان و اتخاذ تصمیم در مورد آنها

- تهیه برنامه پژوهشی، مطالعه و تحقیق پیرامون پیشرفت های علمی

- تهیه گزارشات آماری از فعالیت‌های مراکز مدیریت راه‌های استانی

- کسب اطلاعات علمی مورد لزوم و تهیه دستورالعمل‌های فنی و آموزشی و انتقال آن به همکاران

شرایط احراز

1- تحصیلات و معلومات: دارا بودن گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا هم‌تراز در رشته‌های تحصیلی: مهندسی عمران، مهندسی عمران با گرایش‌های (برنامه‌ریزی حمل و نقل، راه و ترابری و ترافیک)، مهندسی صنایع با کلیه گرایش‌ها، مهندسی IT با گرایش‌های (شبکه‌های کامپیوتری و مهندسی فناوری اطلاعات)، مهندسی برق با گرایش‌های (الکترونیک و مخابرات و سیستم‌های دیجیتال)، مهندسی کامپیوتر با گرایش‌های (هوش مصنوعی و نرم افزار‌های مدیریت IT)

2- مهارت‌ها

- تسلط به زبان انگلیسی

- تسلط به نرم‌افزارهای تخصصی مرتبط

3- دوره‌های آموزشی

- آشنایی با نرم‌افزارها و سخت افزارهای نوین

- آشنایی با سیستم‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در ایمنی جاده‌ای