کارشناس حفاظت آزمون

واژه تعریف اصلی
کارشناس حفاظت آزمون
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حفاظت آزمون

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مربوط به حفاظت آزمون‌ها اعم از تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های حفاظتی، برنامه‌ریزی، هماهنگی، اقدام و نظارت بر امور قرنطینه‌ها، برگزاری آزمون‌ها، حمل و نقل مدارک و اسناد آزمون‌ها و پشتیبانی و تدارکات مراحل مختلف آزمون می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها

۱- مطالعه و بررسی مستمر در خصوص روش‌های نوین حفاظت و تأمین سلامت آزمون‌ها

۲- انجام اقدامات لازم به منظور تدوین و بازنگری دستورالعمل‌های اجرایی و حفاظتی لازم برای حفاظت آزمون‌ها و نظارت بر اجرای آنها

۳- تعامل و هماهنگی با مراجع امنیتی و انتظامی ذیربط به منظور حفاظت از قرنطینه ها، حوزه های برگزاری آزمون ها و انجام مراحل مختلف فرآیندهای درونی و بیرونی آزمون ها

۴- انجام امور مربوط به حفاظت از محیط داخلی و پیرامونی قرنطینه‌های چاپ، بسته بندی و قرائت سؤالات و پاسخنامه‌ها

۵- جمع آوری گزارش های واصله در خصوص تقلب و تخلف داوطلبان، تنظیم پرونده‌های مربوطه و ارجاع آن به مراجع ذی‌صلاح

۶- انجام امور مربوط به جابه‌جایی و انتقال مدارک و اسناد آزمون‌ها و حفاظت از آن‌ها

۷- انجام امور حفاظتی مربوط به تأمین احتیاجات و پذیرایی از کارکنان در زمان قرنطینه و جابه‌جایی اسناد

۸- تهیه و ارائه گزارشات مورد نیاز به مراجع ذی‌ربط

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مدیریت امنیت و اطلاعات نظامی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت بحران، مخاطرات محیطی (همه گرایش‌ها)، علوم عملیات ویژه انتظامی، پیشگیری از جرم، کشف جرایم، آماد

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

علوم اجتماعی (مطالعات امنیتی)، امنیتی نرم، پژوهشگری امنیت، علوم فنی امنیت، امنیت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، ضدتروریسم، انتظامی، علوم انتظامی (همه گرایش ها)، کارشناسی حرفه ای مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانی، کارشناسی حرفه ای ایمنی، کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل، مدیریت دفاعی، مهندسی دفاعی، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، مهندسی بازرسی (ایمنی و حفاظت)، کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث، جغرافیای نظامی (مطالعات دفاعی و امنیتی)، مدیریت نظامی، کارشناسی حرفه‌ای، اطلاعات نظامی، مهندسی فرماندهی و کنترل (اطلاعات عملیات)، علوم سیاسی (مطالعات امنیتی)

۲- مهارت‌ها

- توانایی گزارش‌نویسی

- توانایی کار تیمی و گروهی

- توانایی اطفاء حریق

۳- دوره‌های آموزشی

- آشنایی با قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها

- آشنایی با مبانی و اصول حفاظت و پیشگیری از حوادث

- آشنایی با سیستم‌های حفاظتی و امنیتی پیشرفته

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

درستکاری، امانت‌داری، تسلط بر هیجانات روانی و خشم، سازگاری و انعطاف‌پذیری، اعتماد به نفس، مسئولیت‌پذیری، تعهد کاری