کارشناس حراست فیزیکی

واژه تعریف اصلی
کارشناس حراست فیزیکی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس حراست فیزیکی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص حفاظت فنی و فیزیکی از اماکن، تأسیسات، ساختمان‌ها، اموال، جلسات و سایر مراسم‌ها در دستگاه متبوع می‌باشند.

 

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

۱- مطالعه و تحقیق پیرامون مؤثرترین شیوه‌ها و روش‌های حفاظت از اماکن، تأسیسات و مراسم‌ها

۲- رصد وضعیت حفاظت از اماکن، تأسیسات و اموال دستگاه متبوع از نظر رعایت استانداردها، دستورالعمل‌ها و اصول حفاظتی

۳- برنامه‌ریزی و نظارت بر حفظ حقوق و کرامت مراجعین دستگاه متبوع

۴- انجام امور مرتبط با تعیین رده حفاظتی اماکن و تأسیسات دستگاه متبوع از مراجع ذیربط برابر ضوابط مربوط

۵- تهیه و تدوین شناسه محیطی اماکن و تأسیسات دستگاه متبوع

۶- تدوین و اجرای طرح های حفاظت فیزیکی در مورد اماکن، اموال، تأسیسات، جلسات و مراسم‌های دستگاه متبوع به منظور تأمین و افزایش ضریب حفاظتی آنها

۷- شناسایی تهدیدها و عوامل مخل امنیت در حوزه فنی و فیزیکی دستگاه متبوع (اعم از بلایای طبیعی و سرقت) و انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری، کشف و مقابله با آنها

۸- ضابطه‌مند نمودن، کنترل و تسهیل تردد افراد و وسائط نقلیه متردد به اماکن و تأسیسات دستگاه متبوع

۹- بررسی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم برای به کارگیری، جانمایی و به روز نمودن تجهیزات و فنآوری های حفاظتی در اماکن و تأسیسات دستگاه متبوع

۱۰- انجام اقدامات لازم برای تعیین سطوح دسترسی به اماکن و تأسیسات دستگاه متبوع و نظارت بر حسن اجرای آنها

۱۱- نظارت بر کار یگان‌های حفاظت (که در برخی دستگاه‌های اجرایی بر اساس ضوابط مربوط تشکیل شده است)

۱۲- انجام امور فنی و فیزیکی مرتبط با حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در دستگاه متبوع و نظارت بر حسن اجرای آنها

۱۳- انجام اقدامات لازم برای انجام مانورهای حفاظتی و طرح‌های اضطراری در دستگاه متبوع و نظارت بر حسن اجرای آنها

۱۴- تهیه گزارش‌های کارشناسی و فنی در زمینه حفاظت فنی و فیزیکی دستگاه متبوع و ارائه آنها به مراجع ذیربط

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت بحران، مخاطرات محیطی (انسانی/ طبیعی)، مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای (مدیریت بحران)، مدیریت در سوانح طبیعی، مهندسی پدافند غیرعامل (همه گرایش‌ها)، پدافند غیرعامل، اطلاعات و حفاظت اطلاعات، مدیریت اطلاعاتی، فرماندهی و مدیریت انتظامی، حفات اطلاعات، ایمنی صنعتی، مهندسی برق (جنگ الکترونیک/ مدارهای مجتمع الکترونیک/ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال/ مخابرات امن و رمزنگاری)، مخابرات امن و رمزنگاری، مدارهای مجتمع الکترونیک، سیستم‌های الکترونیک دیجیتال، مهندسی الکترونیک

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی:

اطلاعات و امنیت عمومی، علوم فنی امنیت، پژوهشگری امنیت، امنیت نرم، ضد تروریسم، مدیریت امداد در سوانح (سوانح طبیعی و سوانح غیرطبیعی)، مدیریت عملیات امداد و نجات، مدیریت امور امداد، آتش نشانی و خدمات ایمنی (مدیریت عملیات در حریق و حوادث)، آتش نشانی (پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث)، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت، عملیات امداد و نجات، کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امداد سوانح طبیعی، کارشناس حرفه‌ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعی، کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث، مهندسی ایمنی (بازرسی فنی/ حفات فنی)، ایمنی صنعتی، ایمنی صنعتی و محیط کار، انتظامی، علوم انتظامی (انتظامی/ خدمات پشتیبانی/ مهندسی/ ارتباطات انتظامی)، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت)، مهندسی بازرسی (ایمنی و حفاظت)، کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث، کارشناسی حرفه ای ایمنی و حفاظت سازمانی، کارشناسی حرفه ای پدافند غیرعامل، کارشناس حرفه ای ایمنی، مهندسی برق (الکترونیک)، الکترونیک کاربردی، الکترونیک

و یا یکی از رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل اختصاصی دستگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی با تأیید کمیته سرمایه انسانی دستگاه متبوع

۲- مهارت‌ها

- توانایی تعامل و برقراری ارتباط مؤثر

- توانایی انجام کار تیمی و گروهی

- تسلط به فنون گزارش‌نویسی

۳- دوره‌های آموزشی

- آشنایی با مبانی و اصول مرتبط با حفاظت فنی فیزیکی

- آشنایی با اصول و مبانی حراست

- آشنایی با روش‌های اطفاء حریق و امداد و نجات

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

امانت‌داری، درستکاری، صبر و حوصله، رازداری، مسئولیت پذیری، تعهد کاری، دقت نظر، سرعت عمل، مشارکت جویی، خطرپذیری