کارشناس ثبت اسناد و املاک

واژه تعریف اصلی
کارشناس ثبت اسناد و املاک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ثبت اسناد و املاک

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها امور مربوط به دفاتر املاک، ثبت شرکت‌ها، رسیدگی و کنترل اجرائیه‌های صادره، امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، رسیدگی به شکایات ثبتی در زمینه امور ثبتی امور املاک یا اسناد، ثبت و تفکیک املاک و بررسی و گزارش اختلافات ملکی و یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی ‌‌فعالیت‌های فوق را ‌‌عهده‌دار می‌باشند.

 

نمونه وظایف و ‌‌مسئولیت‌ها:

- انجام بازرسی‌های لازم در امور ثبتی و مالی

- رسیدگی به شکایات واصله از نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

- نظارت در تحویل امور دفتریاری و سردفتری و رسیدگی به وضع مالی و ابواب جمعی سردفتران و دفتریاران.

- رسیدگی به گزارش‌های واصله از واحدهای تابعه در مورد اشکالات ثبتی و اجرایی و تهیه پاسخ با توجه به موازین قانونی و دستورالعمل‌های اداری‌.

- صدور دستور بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران به مأمورین اجرا و دوایر ثبت املاک و صدور دستور ارزیابی آنها.

- صدور دستور محاسبه بدهی پرونده‌‌ها از حیث اصل و نیم عشر و خسارت و حق حراج و مالیات.

- رسیدگی به مدارک تحصیلی متقاضیان جهت به ثبت رساندن شرکت‌های جدیدالتاسیس و تطبیق اساسنامه آنها

- رسیدگی به صورتجلسات مجامع عمومی و عادی و فوق العاده شرکت‌ها و تطبیق مفاد و مندرجات آن با قوانین جاری

- رسیدگی به اشتباهاتی که در جریان صدور اسناد مالکیت حاصل شده و قید توضیحات لازم برای رفع این اشتباهات در دفتر املاک و دفترچه مالکیت

- دستور اقدام نسبت به بازداشت و رفع بازداشت املاک و امضاء دفاتر مربوطه با توجه به مستندات قانونی.

- رسیدگی و کنترل پرونده‌‌ها از جهت صحت انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی

- اجراء احکام صادره از دادگاهها که به مرحله قطعیت رسیده به استناد دستور مقام مافوق

- حضور در مراجع قضایی به منظور اجرای قرار معاینه محلی دادگاه

- تطبیق محدوده اسناد مالکیت و املاک مورد تفکیک و رعایت اینکه قطعات تفکیک شده داخل در محدوده سند مالکیت باشند.

- راهنمایی و ارشاد متصدیان امور در انجام وظایف محوله و تقسیم کار بین آنها

- همکاری و معاضدت با مقام مافوق در انجام امور واحد تحت تصدی

شرایط احراز:

۱ -تحصیلات و معلومات:

- دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا یا مدارک همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی : گروه حقوق، گروه معارف اسلامی و رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تحول)، علوم سیاسی (علوم سیاسی، روابط بین‌الملل)، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی)

۲- مهارت: آشنایی با نرم افزارهای ثبتی

۳- دوره‌های آموزشی:

الف: حقوق اراضی و املاک ۱ و ۲

ب: حقوق ثبت شرکت‌ها ۱ و ۲

ج: نحوه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ۱ و ۲