کارشناس ثبت اسناد و املاک

واژه تعریف اصلی
کارشناس ثبت اسناد و املاک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ثبت اسناد و املاک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها امور مربوط به دفاتر املاک، ثبت شرکت ها، رسیدگی و کنترل اجراییه های صادره، امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، رسیدگی به شکایات ثبتی در زمینه امور ثبتی امور املاک یا اسناد، ثبت و تفکیک املاک و بررسی و گزارش اختلافات ملکی و یا طرح‌ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- انجام بازرسی‌های لازم در امور ثبتی و مالی

- رسیدگی به شکایات واصله از نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

- نظارت در تحویل امور دفتریاری و سردفتری و رسیدگی به وضع مالی و ابواب جمعی سردفتران و دفتریاران

- رسیدگی به گزارش‌های واصله از واحدهای تابعه در مورد اشکالات ثبتی و اجرایی و تهیه پاسخ با توجه به موازین قانونی و دستورالعمل‌های اداری

- صدور دستور بازداشت اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران به مأموران اجرا و دوایر ثبت املاک و صدور دستور ارزیابی آنها

- صدور دستور محاسبه بدهی پرونده‌ها از حیث اصل و نیم عشر و خسارت و حق حراج و مالیات

- رسیدگی به مدارک تحصیلی متقاضیان جهت به ثبت رساندن شرکت‌های جدیدالتأسیس و تطبیق اساسنامه آنها

- رسیدگی به صورت جلسات مجامع عمومی و عادی و فوق العاده شرکت ها و تطبیق مفاد و مندرجات آن با قوانین جاری

- رسیدگی به اشتباهاتی که در جریان صدور اسناد مالکیت حاصل شده و قید توضیحات لازم برای رفع این اشتباهات در دفتر املاک و دفترچه مالکیت

- دستور اقدام نسبت به بازداشت و رفع بازداشت املاک و امضا دفتار مربوطه با توجه به مستندات قانونی.

- رسیدگی و کنترل پرونده ها از جهت صحت انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی

- اجرای احکام صادره از دادگاه ها که به مرحله قطعیت رسیده به استناد دستور مقام مافوق

- حضور در مراجع قضایی به منظور اجرای قرار معاینه محلی دادگاه

- تطبیق محدوده اسناد مالکیت و املاک مورد تفکیک و رعایت این‌که قطعات تفکیک‌شده داخل در محدوده سند مالکیت باشند.

- راهنمایی و ارشاد متصدیان امور در انجام وظایف محوله و تقسیم کار بین آن‌ها

- همکاری و معاضدت با مقام مافوق در انجام امور واحد تحت تصدی

شرایط احراز از نظر تحصیلات و تجربه

۱- تحصیلات و معلومات: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشدد یا دکترا یا مدارک هم‌تراز در یکی از رشته های تحصیلی: گروه حقوق، گروه معارف اسلامی و رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت دولتی (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تحول)، علوم سیاسی (علوم سیاسی، روابط بین‌الملل)، علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی، علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی)

۲- مهارت: آشنایی با نرم‌افزارهای ثبتی

۳- دوره‌های آموزشی:

- حقوق اراضی و املاک ۱ و ۲

- حقوق ثبت شرکت‌ها ۱ و ۲

- نحوه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا ۱ و ۲

 

مستند: نامه شماره ۱۹۵۰۵/۹۱/۲۰۴ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع: ابلاغ مشاغل اختصاصی سازمان اسناد و املاک کشور