کارشناس تحلیل گر سیستم

واژه تعریف اصلی
کارشناس تحلیل گر سیستم
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: کارشناس تحلیل گر سیستم

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور مربوط به عملکرد سیستم‌ها و فعالیت‌ها و تعیین نیازها به منظور شناخت وضعیت موجود، جمع‌آوری، تبدیل و استخراج اطلاعات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعیین و ارایه ضوابط جامع طراحی سیستم‌های رایانه‌ای و طراحی تفصیلی طرح‌های پیشنهادی و انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی را عهده‌دار بوده و در ساخت و کنترل سیستم از نقطه نظر کمی و کیفی نظارت می‌نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را دارا می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

- بررسی نحوه جمع‌آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع‌آوری اطلاعات

- به کارگیری روش شناسی تعیین شده در کلیه مراحل کار

- همکاری در امر تهیه نشریات اطلاعاتی

- تعیین اهداف طرح مورد بررسی پس از امکان سنجی آن

- سرپرستی و نظارت بر کارگروه‌های مختلف جمع‌آوری اطلاعات

- برآورد زمان، هزینه، نیروی انسانی و ابزار مورد نیاز

- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده از سیستم‌های موجود و مشخص نمودن اهداف سیستم ها

- جمع‌آوری اطلاعات در زمینه مطالعات قبلی سیستم، فرم‌های ورودی، خروجی، گردش عملیات رایانه‌ای فایل ها، پایگاه داده‌ها و بررسی گردش عملیات دستی

- تعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم‌های موجود با توجه به ارایه مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها، فایل‌ها و هزینه‌های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص

- مطالعه و تحقیق و تهیه طرح‌ها در زمینه به کارگیری فن آوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی

- طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم

- طراحی ورودی ها، خروجی‌ها و استانداردهای مناسب در کلیه مراحل کار

- تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای

- جمع‌آوری اطلاعات به منظور دستیابی به بهترین شیوه جمع‌آوری اطلاعات و همکاری در تهیه فرم‌های اطلاعاتی

- تعیین محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده

- تهیه و تدوین و ارایه به موقع مستندات کلیه مراحل سیستم تا عملیاتی شدن آن

- مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام‌های مافوق

- مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم‌ها و روش‌های موجود و ارایه پیشنهادات طرح‌های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- همکاری با قسمت داده آمایی و ارزیابی جهت رفع اشکالات احتمالی و بهبود کیفیت کار و جمع‌آوری اطلاعات

- مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت‌های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات

- انجام بررسی‌های راهبردی در زمینه طرح‌های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام‌های مافوق

- بررسی برنامه‌های مقدماتی و تدوین برنامه‌های آموزشی و کارآموزی

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، معماری سیستم‌های کامپیوتر، سیستم‌های نرم افزاری، هوش مصنوعی و رباتیک، سیستم‌های نرم افزاری والگوریتم و محاسبات، الگوریتم و محاسبات، نظریه‌های محاسبات و الگوریتم، هوش مصنوعی )، علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی فن آوری اطلاعات گرایش های( طراحی و تولید نرم افزار، معماری سازمانی، مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی، شبکه‌های کامپیوتری، سیستم‌های چند رسانه ای، مخابرات امن)، معماری کامپیوتر، مهندسی صنایع گرایش (برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم ها، مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی سیستم، اتوماسیون)، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، انفورماتیک، آمار وکامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر

۲- مهارت‌:

- توانایی در طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی اطلاعات

- توانایی بهره گیری از روش‌ها و تکنیک‌های جمع‌آوری، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات

- توانایی نظارت و ارزیابی کمی و کیفی سیستم

- توانایی شناسایی نیازهای سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری واحد مربوطه و نحوه به کارگیری آنها

- تسلط به زبان انگلیسی درسطح پیشرفته

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- تحلیل و طراحی نرم افزار UML

- استانداردسازی مدیریت خدمات ITIL

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی