کارشناس امور هنری

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور هنری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی 

عنوان شغل‌: کارشناس امور هنری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه‌های هنری در زمینه تئاتر، موسیقی، نمایش، سرودخوانی جهت اجرای برنامه‌های صحنه‌ای، تهیه طرح‌های گوناگون جهت تأسیسات، ابنیه و نمایشگاه ها، نظارت بر نمایش فیلم، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- انجام فعالیت‌های لازم در زمینه اشاعه و پیشرفت و تکامل فعالیت‌های تئاتر، موسیقی، نمایشگاه‌های عکس و هنرهای ظریفه

- نظارت بر تهیه و تنظیم هر نوع وسیله جهت فعالیت‌های هنری از قبیل لباس، تزیینات و غیره

- تهیه طرح‌های اجرایی جهت نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و انجام فعالیت‌های لازم جهت ترتیب تزیین آنها

- تهیه و تنظیم و نظارت بر اجرای برنامه‌های تئاتر، نمایشگاه‌های عروسکی و برنامه‌های فرهنگی

- تهیه طرح اولیه و طرح اجرایی دکوراسیون داخلی تأسیسات، ابنیه نمایشگاه‌ها و غیره

- انجام نظارت‌های لازم بر اجرای طرح‌های تهیه شده دکوراسیون صحنه

- ارزشیابی کار گروه‌های هنری و تهیه و تنظیم گزارش کار واحدهای هنری

- بررسی و پیشنهاد خط مشی‌های جدید پیرامون اداره کارگاه‌های هنری

- انجام بررسی‌های لازم به قصد حصول اطلاعات از خط مشی‌های وضع شده در مورد فیلم و فیلمنامه

- تهیه برنامه کار سالیانه، طرح برگزاری نمایشگاه‌های عکس و سرپرستی هیأت داوران مسابقات عکاسی

- صدور پروانه نمایش فیلم

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

- گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی هنری و دارندگان درجات هنری (۱) تا (۳) حسب تخصص موردنیاز

۲- مهارت‌:

- توان کاربست نرم‌افزارهای رایج در زمینه هنری حسب تخصص مربوط

- توانایی ارزیابی تولیدات هنری

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی