کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم در خصوص الف) امور مربوط به تعامل مستمر با شوراها در جهت بررسی و شناخت نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی و برطرف نمودن آن‌ها، نیازسنجی آموزشی شوراهاو هیئت‌های حل اختلاف و ارائه برنامه‌های آموزشی بر اساس مأموریت‌های مصوب و نیز انجام سایر امور مربوط به شوراهای شهر و روستا و ب) امور مرتبط با تعیین شرایط قیمت ممیزی مناطق و مستحدثات شهرها، منابع درآمد شهرداری‌ها، تنظیم تعرفه و برقراری عوارض مناطق گوناگون و ایجاد و تقویت اتحادیه‌های مرتبط با امور شهری در جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی شهرداری‌ها می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.