کارشناس امور سخت افزار رایانه

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور سخت افزار رایانه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: کارشناس امور سخت افزار رایانه

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به نصب و راه اندازی، پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه‌ها و دستگاه‌های جانبی و در صورت لزوم جمع نمودن رایانه‌ها را به عهده‌دارند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را دارا می‌باشند.

 

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- شناخت کافی از سیستم‌های عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی سخت افزاری

- نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه‌ها و دستگاه‌های جانبی

- نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش توانایی‌های سخت افزاری و راه اندازی آنها

- همکاری با کارشناسان شبکه و سیستم‌های پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز

- برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزار‌های موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر

- مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه‌های فن آوری سخت افزاری و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزار‌های مرکز

- بهینه سازی و جمع نمودن رایانه‌ها بر حسب نیاز مرکز

- تهیه و تدوین دستورالعمل‌های لازم در زمینه بهره برداری و نگهداری سخت افزار‌ها به منظور حصول بهترین بازدهی

- همکاری در تدوین برنامه‌های آموزشی و ارایه آموزش‌های لازم به کارکنان مربوط

- مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام‌های مافوق

- مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم‌ها و روش‌های موجود و ارایه پیشنهادات طرح‌های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت‌های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات

- انجام بررسی‌های راهبردی در زمینه طرح‌های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام‌های بالاتر

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار، معماری کامپیوتر)، کامپیوتر- سخت افزار، مهندسی تکنولوژی سیستم‌های سخت افزار، مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین، علوم کامپیوتر، تکنولوژی ارتباطات وفن آوری

اطلاعات

۲- مهارت‌:

- توانایی در نصب، پیاده سازی، نگهداری و پشتیبانی سخت افزاری رایانه ها

- توانایی درک، شناخت و به کارگیری آخرین پیشرفت‌های علمی و فن آوری اطلاعات

- توانایی ارزیابی فعالیت‌ها و سیستم‌های موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

- تسلط به زبان انگلیسی در سطح پیشرفته

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با اسمبل نمودن سیستم ها

- عیب یابی سخت افزار و شبکه

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی