کارشناس امور اداری

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور اداری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : کارشناس امور اداری

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیت‌های مربوط به امور اداری و استخدامی در زمینه‌های مربوط به تشکیلات، روش‌ها، استخدام و آموزش، طبقه بندی مشاغل، حقوق و مزایا در وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش‌ها، آموزش، طبقه‌بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی‌ربط.

- تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست‌های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به مرجع ذی ربط جهت تأیید.

- تهیه شرح وظایف پست‌های سازمانی با همکاری واحدهای ذی ربط

- انجام فعالیت‌های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

- تشریک مساعی در تنطیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، و دستورالعمل‌های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

- هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه‌‌ها ، هدف‌های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده

- تهیه گزارش لازم

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت استراتژیک، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی)، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

۲- مهارت: اصول گزارش نویسی، قدرت تجزیه و تحلیل ، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول هفتم، هشتم، نهم، دهم)، آیین نگارش و مکاتبات اداری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی