کارشناس امور آموزشی

واژه تعریف اصلی
کارشناس امور آموزشی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی 

عنوان شغل‌: کارشناس امور آموزشی

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی، تحقیق و ارزشیابی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و انتشار مواد درسی دوره‌های مختلف، انجام امور آموزشی و امتحانی واحدهای اجرایی آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی و نظارت بر طرح‌های سوادآموزی، آموزش کودکان استثنایی، آموزش عشایری و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی (اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره‌های دانشگاهی، تهیه و تدوین آیین نامه‌های درسی و امتحانی، طرح ریزی، هماهنگی و پیگیری قوانین و مقررات و سایر مصوبات مربوط به اجرای برنامه‌های آموزشی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- جمع‌آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

- تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی

- برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت‌های آموزشی

- برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابی

- تهیه و تنظیم و اجرای تست‌های ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی

- نظارت بر تهیه و تنظیم اساسنامه‌های واحدهای آموزشی و طرح‌های لازم، جهت تأسیس و توسعه واحدهای

آموزشی

- تهیه و تنظیم برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت برگزاری کلاس‌های کارآموزی و سمینارهای آموزشی

- اجرای برنامه‌های آموزشی طی دوره

- ارزشیابی مستمر فعالیت‌های مراکز آموزشی به منظور تعیین روش‌های مناسب جهت بهبود برنامه‌های آموزشی و رفع نارسایی‌های موجود

- هماهنگ کردن روش‌های اجرای مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش‌ها و معیارهای ارزشیابی

- نظارت بر امور مربوط به برنامه‌ریزی توسعه آموزش دانش آموزان استثنایی، عشایری، سوادآموزی و ...

- نظارت بر تشکیل و اداره انجمن‌های معلمان، مشاوران راهنمای تحصیلی، معلمان، دانش آموزان استثنایی و مربیان

- بررسی کلیه فعالیت‌های مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی از لحاظ نیروی انسانی و مادی براساس برنامه‌های اجرا شده

- شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف آموزشی

- برآورد کلی اعتبار موردنیاز واحدهای آموزشی از لحاظ پرسنلی، ساختمان، لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

- گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترای تخصصی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، علوم تربیتی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت (منابع انسانی)، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، آموزش بزرگسالان، تعلیم و تربیت اسلامی، فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، سنجش و اندازه گیری، روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش آموزش.

۲- مهارت‌:

- توانایی نیازسنجی آموزشی

- توانایی طراحی آموزشی

- توانایی ارزشیابی آموزشی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- ارزشیابی آموزشی

- برنامه‌ریزی آموزشی

- توانمندسازی کارکنان

- نیازسنجی آموزشی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی