کاردان شبکه

واژه تعریف اصلی
کاردان شبکه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: کاردان شبکه

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام مافوق انجام امور مربوط به شبکه‌های رایانه‌ای را از زمان نصب و راه اندازی تا نگهداری و پشتیبانی و همجنین شناخت و تشخیص لازم برای پیاده سازی سخت افزار و نرم افزار شبکه متناسب با پیکربندی اصلی سیستم را به عهده ‌دارد.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه‌های رایانه‌های مورد نیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال

- نصب و راه اندازی رایانه خادم و تسهیلات مربوط با همکاری کارشناس شبکه

- همکاری با کارشناس شبکه در نصب و راه اندازی ایستگاه‌های کاری و تنظیمات مربوط

- عیب یابی و رفع خطر در بستر شبکه ارتباطی و همکاری با کارشناسان امور سخت افزار رایانه در این ارتباط

- همکاری درانجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی

- مشارکت در تنظیم گزارش‌های ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، سخت افزار)، کامپیوتر - نرم افزار، کامپیوتر – سخت افزار، علوم کامپیوتر، کاربرد کامپیوتر، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، نرم افزار سیستم، مهندسی فن آوری اطلاعات، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات، نرم افزار کامپیوتر،،(IT) تکنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعات، سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار سیستم، آمار وکامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر،فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲- مهارت‌:

- توانایی در امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه‌های رایانه‌ای مورد نیاز دستگاه

- توانایی نصب و راه اندازی رایانه خادم و ایستگاه‌های کاری و تنظیمات مربوط به آن

- توانایی عیب یابی و شناسایی نقاط ضعف شبکه‌های ارتباطی

- تسلط به زبان انگلیسی در سطح متوسط

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- بانک اطلاعاتی SQL Server , Report Server

- شبکه (۱) Network +

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی