کاردان روابط بین‌الملل

واژه تعریف اصلی
کاردان روابط بین‌الملل
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کاردان روابط بین‌الملل

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با روابط و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دو یا چند جانبه در چهارچوب هدف‌های وزارت متبوع را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- ایجاد امکانات لازم برای دستیابی به قوانین و مقررات سایر کشورها جهت استفاده از آنها در تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه‌ها و پروتکل ها

- انتخاب خلاصه مطالب جراید خارجی و تهیه بریده جراید در این رابطه و آماده نمودن آن جهت مطالعه مقامات مافوق

- نظارت بر امر جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم در زمینه‌های مختلف جهت مبادله با کشورهای خارجی

- نظارت بر نحوه برقراری ارتباط با سازمان‌های مختلف خارجی در رابطه با وظایف سازمان متبوع

- همکاری با کارشناسان روابط بین‌الملل در سایر فعالیت‌های مربوط به این شغل

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، روابط عمومی، مدیریت دولتی، امور دولتی، اندیشه سیاسی در اسلام، علوم اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)، تاریخ (تاریخ)، معارف اسلامی و علوم سیاسی

۲- مهارت‌: توانایی گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب، برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با فنون مذاکره در سطح بین‌الملل

- آشنایی با مفاد قراردادها، موافقت نامه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی

- آشنایی با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نظام

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی