کاردان حقوقی

واژه تعریف اصلی
کاردان حقوقی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کاردان حقوقی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط در زمینه امور مختلف حقوقی از قبیل جمع‌آوری اطلاعات و مدارک لازم جهت تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، انعقاد قراردادها و نظایر آن را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- همکاری در جمع‌آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات برای تهیه متن لوایح دفاعیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها،اساسنامه‌ها وآیین نامه‌های مورد نیاز

- ارسال طرح‌ها و مصوبات به مراجع و مؤسسات ذی ربط

- تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع به واحدهای تخصصی مربوط

- اعمال نظارت لازم بر نحوه عملیات مقدماتی ثبتی و همچنین تحقیقاتی که پیرامون سوابق دعاوی و موارد اختلاف انجام می‌گیرد و تهیه گزارش در این زمینه

- همکاری با کارشناسان حقوقی در سایر زمینه‌های مختلف تحقیقاتی در موارد مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، الهیات و

معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین‌الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی،حقوق کنسولی، قرآن و علوم (حقوق)، خدمات قضایی، مدیریت دولتی، امور دولتی.

۲- مهارت‌: توانایی انتقال مفاهیم و مطالب، گزارش نویسی

۳- دوره‌های آموزشی‌: آیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم قراردادهای حقوقی، آشنایی با مسئولیت‌های مدنی و کیفری کارکنان دولت

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی