کاردان امور فرهنگی

واژه تعریف اصلی
کاردان امور فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی 

عنوان شغل‌: کاردان امور فرهنگی

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برقراری و توسعه روابط فرهنگی، هنری و شناساندن جنبه‌های مختلف فرهنگ و تمدن ایران به کشورهای مختلف، بررسی برنامه‌های یونسکو در زمینه‌های مختلف علوم، برقراری ارتباط با سازمان‌ها و مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی کشور جهت کسب اطلاعات لازم را برعهده ‌دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- همکاری در انجام مطالعات جهت کسب اطلاع در زمینه مسایل گوناگون فرهنگی و انجام بعضی تحقیقات فرهنگی و تهیه گزارش‌ها و مقالاتی در زمینه مباحثات فرهنگی

- تهیه و تنظیم پرسشنامه و آمار مربوط به فرهنگ و نیز جمع‌آوری و کسب نظر از سازمان‌های ذیربط در زمینه‌های فوق

- تماس با موسسات فرهنگی، محققان و متخصصان به منظور برقراری مبادلات فرهنگی و هنری

- انجام امور مربوط به توسعه روابط فرهنگی با کشورهای مختلف

- انجام امور مربوط به تشویق و تقدیر از شخصیتهایی که به نحوی در انجام و معرفی و بزرگداشت فرهنگ و تمدن ایرانی کوشیده اند

- تماس با دستگاه‌های مختلف دولتی و ملی که به نحوی در برگزاری مراسم بزرگداشت‌ها،کنگره ها،یادبودها و جشنواره‌ها دخالت و شرکت دارند

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

- گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، برنامه‌ریزی امور فرهنگی، فرهنگ وزبانهای باستانی ایران، فرهنگ و ارتباطات، زبان وادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، فرهنگ ومعارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، برنامه‌ریزی علوم اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، خدمات اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، روابط عمومی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، معارف اسلامی، فرهنگ و معارف اسلامی، علوم وحدیث، معارف اسلامی و تبلیغ علوم اسلامی، علوم قرانی و حدیث، علوم قرانی، زبان خارجی بین‌المللی، علوم سیاسی وروابط بین‌الملل، درجات ( ۱) تا ( ۳) حفظ قران (موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰).

۲- مهارت‌:

- آشنایی با یکی از زبان‌های خارجی (ترجیحاً انگلیسی، عربی و یا فرانسه)

- توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با امور و مذاهب اسلامی اقلیت‌های دینی

- کتاب و کتابخوانی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی