کاردان امور اداری

واژه تعریف اصلی
کاردان امور اداری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : کاردان امور اداری

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام مطالعه و بررسی و یا سرپرستی مسائل مربوط به امور اداری و استخدامی در وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های دولتی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، استخدام و آموزش و طبقه‌بندی مشاغل در مورد کارکنان وزارتخانه و یا سازمان متبوع و تهیه پیشنهادهای لازم

- تهیه شرح وظایف پست‌های وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحدهای ذی ربط

- تهیه گزارش و پیش نویس‌های لازم طبق دستور

- انجام فعالیت‌های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع به همکاری واحد کارگزینی

- هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه‌‌ها و هدف‌های مورد نظر خط مشی کلی تعیین شده

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور

- ارایه نظرات مشورتی و پیشنهادهای اصلاحی و راهنمایی‌های فنی به واحدهای امور اداری وزارتخانه و یا سازمان متبوع در زمینه مسایل مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت

- تهیه گزارش لازم

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت استراتژیک، امور مالی و مالیاتی، امور ،MBA مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت امور دفتری، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی (گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی) ، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، مدیریت سیستم ها

۲- مهارت: اصول گزارش نویسی ، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: دستورالعمل‌‌ها و آیین نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری (فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم)، آمار و پژوهش اداری، آیین نگارش و مکاتبات اداری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی