کاردان امور آموزشی

واژه تعریف اصلی
کاردان امور آموزشی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی 

عنوان شغل‌: کاردان امور آموزشی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی، ارزشیابی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت و جمع‌آوری اطلاعات و بررسی در مورد برنامه‌های آموزشی، انجام امور اجرایی و همکاری‌های لازم در امور مربوط به ارزشیابی و نظارت بر طرح‌های سوادآموزی، آموزش کودکان استثنایی، آموزش عشایری و آموزش مقاطع مختلف تحصیلی (اعم از ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه، تربیت معلم، سطوح مختلف دوره‌های دانشگاهی) را بر عهده‌دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها‌:

- جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

- انجام همکاری‌های لازم در امر نشر و چاپ نشریات آموزشی

- انجام اقدامات لازم جهت صدور گواهی نامه‌های شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی پس از پایان دوره

- جمع‌آوری اطلاعات در زمینه تعلیم و تربیت کودکان استثنایی یا دانش آموزان عشایری و سوادآموزان

- همکاری با ناظرین در تهیه و تنظیم اساسنامه‌های واحدهای آموزشی و طرح‌های لازم جهت تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی

- تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای مقررات آموزشی مختلف

- انجام امور مقدماتی مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای تست‌های ارزشیابی و فعالیت‌های آموزشی و استخراج نتایج آنها

- انجام امتحانات ورودی واحد آموزشی ضمن خدمت مربوط

- اجرای برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت و برنامه‌های آموزشی مدیریت در رشته‌های مختلف شغلی بر اساس نیازمندی‌های تعیین شده

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تحقیقات آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، علوم تربیتی، راهنمای آموزشی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و آموزش و پرورش ابتدایی

۲- مهارت‌:

- توانایی نیازسنجی آموزشی

- توانایی طراحی آموزشی

- توانایی ارزشیابی آموزشی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- ارزشیابی آموزشی

- برنامه‌ریزی آموزشی

- توانمندسازی کارکنان

- نیازسنجی آموزشی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی