نگهبان

واژه تعریف اصلی
نگهبان
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته خدمات 

عنوان شغل‌: نگهبان

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت سرپرست مربوط عهده‌دار انجام اموری از قبیل حفاظت و حفظ و حراست تمام یا قسمتی از یک ساختمان، ابنیه تاریخی یا حریم معینی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- حفظ و حراست تمام یا قسمتی از ساختمان، ابنیه تاریخی، منازل، محوطه، اسکله و نظایر آن طبق دستورات صادره

- کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات، اشیاء و سایر کالاها طبق دستورات صادره و احتمالاً ثبت آنها در دفاتر مربوطه

- پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی، تجاوز و سایر حوادث و خرابی‌های غیرمترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کالاها و تجهیزات تحت کنترل

- اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به مأموران انتظامی و مسئولان امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه

- گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی

- سرپرستی و کنترل و راهنمایی نگهبانان تحت نظر

- سرکشی‌های مکرر و نوبه‌ای در طول ساعات شبانه روز در محدوده محل خدمت

- به کارگیری سیستم‌های حفاظتی و امنیتی الکترونیکی و...

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت‌: دقت، تمرکز، توانایی بروز عکس العمل سریع نسبت به موقعیت‌های جدید

۳- دوره‌های آموزشی‌: آشنایی با امداد و نجات و اطفای حریق، آشنایی با سیستم‌های حفاظتی و امنیتی، آموزش دفاع شخصی، آشنایی با سیستم‌های کنترل تردد (ورود و خروج)

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی