منشی

واژه تعریف اصلی
منشی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل : منشی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام منشی‌گری می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- برقراری تماس با وزارتخانه ها، مؤسسات و ارگان‌های دولتی و سفارتخانه‌‌ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس‌‌ها و سمینارها

- تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آنها

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوط

- ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

- تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه

- آماده نمودن سوابق و پرونده‌های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه

- انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط

- انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده‌‌ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه

- تهیه برخی از نامه‌‌ها و متن نمابر جهت مخابره

- عنداللزوم ماشین کردن نامه ها، گزارشات جداول و فرم‌های مورد نیاز

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت با گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت استراتژیک، مطالعات اجتماعی، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ،MBA مدیریت مالی، مدیریت ها، پژوهش علوم اجتماعی- جامعه شناسی، علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، علوم تربیتی گرایش‌های (برنامه ریزی آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی)، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی و سازمانی، علوم شناختی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، مدیریت فرهنگی و هنری، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوژی، مدیریت رسانه ، مدیریت استراتژیک، الهیات، اقتصاد، علوم سیاسی، معارف اسلامی

۲- مهارت: توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران ، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: آیین نگارش و مکاتبات اداری، وظایف، مسئولیت‌‌ها و خصوصیات رفتاری منشی، سیستم دبیرخانه و بایگانی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی