مشاور

واژه تعریف اصلی
مشاور
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: مشاور

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده‌دار مطالعه و بررسی و ارایه نظرات مشورتی درامور ارجاعی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- پیگیری و ابتکار در تهیه و ارایه طرح‌های جدید به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی

- ارایه شیوه‌های جدید برای بهبود طرق نیل به هدف‌ها به منظور تأمین حسن انجام برنامه‌ها و تصمیمات دولت

- تهیه گزارش‌ها و متن سخنرانی‌های مورد نیاز مقام مافوق

- اظهارنظر در مورد تنظیم طرح‌ها و یا تدوین و یا تغییر آیین نامه‌های مقررات مربوط

- بررسی و ارایه نظرات مشورتی درباره برنامه‌های مملکتی وزارتخانه یا سازمان متبوع بر حسب ارجاع مقام مافوق

- انجام بعضی از وظایف ستادی و یا اجرایی که از طرف مقام مافوق تعیین می‌شود

- انجام مأموریت‌های مختلف برحسب ارجاع مقام مافوق و تهیه گزارش لازم از مأموریت ها

- شرکت در بعضی از سمینارها و کمیسیون‌ها و کنفرانس‌ها به نمایندگی از طرف مقام مافوق

- رسیدگی به انواع شکایات اداری، مالی، فنی، کشاورزی، فرهنگی بر حسب ارجاع مقام مافوق و تهیه گزارشات لازم درباره آنها

- تهیه و تنظیم هر نوع گزارش برحسب ارجاع مقام مافوق

- هماهنگی برنامه‌های اجرایی و مطالعات حسب ارجاع مقام مافوق

- مطالعه و تحقیق در مورد علل بروز مشکلات و تعیین و تشخیص نقاط ضعف دستگاه و ارایه پیشنهادها و نظرات اصلاحی

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی تخصصی موضوعی مربوط حسب مورد.

۲- تجربه‌:

- دارا بودن حداقل ۴، ۸ و ۱۲ سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی برای تصدی پست سازمانی مشاور رؤسای سازمان‌های وابسته

- دارا بودن حداقل ۸، ۱۲ و ۱۶ سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلی دکترا، کارشناسی ارد و کارشناسی برای تصدی پست سازمانی مشاور مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مشاغل همتراز

۳- مهارت‌: ابتکار و خلاقیت، برنامه‌ریزی، تشخیص، تصمیم سازی، گزارش نویسی، فن بیان، انتقال مفاهیم و مطالب

۴- دوره‌های آموزشی‌:

- گزارش نویسی پیشرفته

- آشنایی با فنون تصمیم سازی و تصمیم گیری

- آشنایی با نحوه تهیه و تدوین (REP)

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی