مربی ورزش

واژه تعریف اصلی
مربی ورزش
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: مربی ورزش

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها، انجام امور مربوط به آموزش عملی و نظری ورزشکاران، مربیان و ارتقای سطح مهارت آنان را در یکی از رشته‌های ورزشی عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

- مطالعه و تحقیق در زمینه روش‌های پیشرفته علمی ورزشی و ارتقای سطح مهارت ورزشکاران

- ارائه آموزش عملی و نظری به ورزشکاران در یکی از رشته های ورزشی

- شرکت در جلسات تمرین ورزشکاران و انجام راهنمایی‌های لازم

- اجرای برنامه‌های آموزشی لازم جهت بالا بردن مهارت ورزشکاران بر اساس اصول فنی ورزشی

- بررسی نیازهای آموزشی و وسایل مورد نیاز کلاس ها یا دوره های مورد عمل

- همکاری با مسئولین ورزشگاه‌ها در جلسات تمرین ورزشکاران و نظارت بر اجرای مسابقات ورزشی

- تدریس در کلاس‌های تئوری و عملی آموزش مربیان ورزشی

- همکاری با کارشناسان امور ورزشی

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات

الف- گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی و علوم ورزشی

ب- دارا بودن عنوان قهرمانی در سطح تیم ملی، آسیا و یا جهان و طی دوره های آموزشی لازم و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز پیوست

معلمین و دبیران ورزش مشمول طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و متصدیان سایر مشاغل که دارای یک یاز عناوین قهرمانی ورزشی باشند در صورت تمایل می توانند از قسمت اخیر شرایط احراز شغل مربی ورزش و جدول ضمیمه آن استفاده نمایند.

۲- مهارت

- توان کاربست نرم افزارهای مورد نیاز

- آشنایی کامل با یکی از بان های خارجی

- تسلط نسبت به کاربرد وسایل و تجهیزات نوین ورزشی

۳- دوره های آموزشی

- روش تدریس در امور ورزشی

- نیازسنجی آموزشی

- آشنایی با مقررات و آیین نامه های ورزشی

۴- سایر عوامل مؤثر

- آمادگی جسمانی در سطح بالا

- دستگاه می تواند در ارتقای طبقات متصدیان این شغل، دارا بودن گواهینامه مربیگری را لحاظ نماید.