مربی امور هنری

واژه تعریف اصلی
مربی امور هنری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: مربی امور هنری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده‌دار تدریس در رشته‌های مختلف هنری در یکی از مراکز آموزش هنری و انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم در زمینه مواد مورد تدریس بوده یا طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- اشتغال به تدریس موظف هفتگی طبق برنامه مصوب سالانه ابلاغ شده

- تعیین تکالیف و تمرین‌های لازم و بازدید تکالیف و تمرینات هنرجویان و اقدام در جهت رفع اشکالات و اشتباهات

- حضور یافتن در شوراهای فنی و هنرستان و تشریک مساعی در فعالیت‌های شورا

- تنظیم و ارسال گزارشات لازم در مورد چگونگی فعالیت و تحصیل هنرجویان ضعیف به رییس هنرستان در فواصل تعیین شده

- گزارش وضع تحصیلی و اخلاقی و انضباطی هنرجویان به مسئولان مربوط و انجام حضور و غیاب

- ثبت خلاصه درس روزانه در دفتر کلاس و امضای دفتر کلاس و دفتر حضور و غیاب

- اجرای برنامه‌های امتحانی طبق برنامه و آیین نامه

- نظارت بر تنظیم برنامه‌های امتحانی و برنامه هفتگی کلاس‌ها و تقسیم ساعات کار دبیران

- تقسیم وظایف بین هنرآموزان و سایر کارکنان هنرستان

- هماهنگ کردن برنامه‌های درسی از لحاظ تدریس عملی و نظری

- حضور در کلاس و کارگاه و نظارت بر طرز تدریس هنرآموزان به منظور راهنمایی آنان

- مراقبت بهداشت محیط و معرفی کارکنان و هنرجویان به مراکز بهداشتی در صورت لزوم

- دایر نگهداشتن دفتر هنرستان در تعطیلات تابستان طبق دستور اداره کل پژوهش و آموزش هنری

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

- گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترای تخصصی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی هنری مربوط و دارندگان درجات هنری ۱-۴ حسب موضوع مورد تدریس

۲- مهارت‌:

- توانایی تهیه طرح درسی

- توانایی تدریس هنر

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- تاریخ هنر

- روش‌های نوین تدریس امور هنری

- قوانین و مقررات مرتبط با امور هنری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی