عکاس و فیلمبردار

واژه تعریف اصلی
عکاس و فیلمبردار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی 

عنوان شغل‌: عکاس و فیلمبردار

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه عکس، فیلم و اسلاید را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- دریافت، نگهداری و استفاده از دستگاههای مختلف عکاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات مربوط

- شرکت در مجالس، محافل و برنامه‌های خبری و عسکبرداری یا فیلمبرداری عکسبرداری یا فیلمبرداری از موضوعات مختلف از جمله افراد، مکانها، مدارک و غیره

- انجام تغییرات جزئی و رفع نواقص دستگاهها در حین فعالیت

- گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه‌های تهیه عکس و فیلمبرداری و ارجاع به موقع به حوزه‌های مربوط خبری

- آماده نمودن وسایل و ابزارهای کار عکاسی و فیلمبرداری جهت انجام به موقع امور

- انجام فعالیتهای مربوط به آموزش فنون عکاسی و فیلمبرداری

- انجام فعالیت‌های لازم در جهت نگهداری و بایگانی فیلمها و عکسها

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز‌:

- تحصیلات و معلومات‌:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی عکاسی و فیلمبرداری، ارتباط تصویری، تدوین (فیلمنامه نویسی)، کارشناس فیلمسازی (تدوین)، عکاسی خبری و مرمت آثار فرهنگی (فیلم و عکس).

۲ – مهارت‌:

- آشنایی به یکی از زبانهای خارجی ترجیحاً انگلیسی

- خلاقیت و ابتکار

- قدرت اتخاذ تصمیم در انتخاب سوژه .

- آشنایی با نرم افزارهای شغلی مربوط

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی عمومی تخصصی (عکاسی و فیلمبرداری خبری)

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی