سرایدار

واژه تعریف اصلی
سرایدار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته خدمات

عنوان شغل‌: سرایدار

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها ضمن سکونت دایم در محل عهده‌دار انجام اموری از قبیل حفاظت ساختمان، تأسیسات و لوازم و وسایل از لحاظ سرقت، خرابی و آسیب در ساعات غیراداری بوده و در ساعات اداری به نامه رسانی داخلی، نگهبانی، خدمتگزاری، باغبانی و یا نظایر آن اشتغال دارند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- سکونت دایم در ساختمان واحد اداری و یا غیراداری نظیر اداره، مدرسه، باشگاه، خوابگاه، منزل، انبار و مانند آن

- انجام اموری نظیر نامه رسانی، نگهبانی، پیشخدمتی، باغبانی یا وظایف دیگری در این زمینه‌ها در ساعات اداری در اماکن و ساختمان‌های اداری نظیر مدارس، دفاتر پست، بخشداری‌ها و غیره

- بازدید و کنترل کلیه در و پنجره ها، تأسیسات و شبکه‌های روشنایی، حرارتی، آبرسانی، گازرسانی و سایر اموال واحد تحت نظر در پایان ساعات کار اداری و حصول اطمینان از بسته بودن یا بازبودن یا روشن و خاموش بودن آنها طی بازدیدهای مکرر و نوبه‌ای در طول شبانه روز

- جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز افراد، لوازم، وسایل، وسایل نقلیه و نظایر آن در ساعات اداری و غیراداری به ساختمان یا محوطه تحت نظر

- اطلاع فوری اتفاقات و حوادث غیرمترقبه به مأمورین انتظامی و مسئولان امور انجام اقدامات احتیاطی اولیه

- انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکالمات تلفنی، حفاظت از اماکن و تجهیزات و وسایل چاپ و تکثیر، ارسال مراسلات، دریافت و توزیع نامه‌ها و پرونده‌ها بین کارکنان در صورت محدودیت حجم وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق

- به کارگیری روش‌های امداد و نجات و کمک‌های اولیه درمانی و اطفای حریق در صورت لزوم

- به کارگیری سیستم‌های حفاظتی و امنیتی

- سایر امور مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت‌: دقت در وظایف، برقراری ارتباط مؤثر

۳- دوره‌های آموزشی‌: آشنایی با سیستم‌های (حفاظتی، امنیتی و اداری)،، آشنایی با سیستم‌های کنترل تردد (ورود و خروج)، آشنایی با روش‌های اطفای حریق

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی