راننده مقامات

واژه تعریف اصلی
راننده مقامات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته خدمات

عنوان شغل‌: راننده مقامات

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام فعالیت‌هایی در زمینه امور رانندگی و حفاظت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- هدایت و رانندگی وسیله نقلیه و همراهی با مقام مربوط در طول ساعات مورد نیاز

- بازدید و کنترل کلیه قسمت‌ها و تجهیزات، وسایل و لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت

- انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیری تعمیرات اساسی و آماده نمودن خودرو در حداقل زمان ممکن و گزارش تعمیرات مورد نیاز

- تنظیف و حفاظت خودرو و کلیه قطعات و تجهیزات وسایل نقلیه

- رعایت کامل مقررات راهنمایی رانندگی در جریان نقل و انتقال مقام و استفاده از خودرو

- گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل، لوازم و سایر نیازمندی ها

- رعایت مسایل ایمنی، امنیتی و حفاظتی در نقل و انتقال مقام ذی ربط و انجام وظایف و مأموریت‌های محوله و ارایه گزارش به مقام

- اطلاع از آخرین اخبار مربوط به وضعیت راه‌ها و وضعیت ترافیک درون شهری به منظور انجام سریع تر و بهتر امور

- اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر خرابی، دزدی و سرقت خودرو، به مقام و مسئولین امر

- انجام سایر امور مشابه نظیر پاسخگویی به مکالمات تلفنی، ارسال و مراسلات و ... طبق دستور مقام مافوق

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه دیپلم کامل متوسطه مرجحاً در رشته‌های فنی و کار و دانش و یا همتراز

۲- تجربه‌: داشتن حداقل ۵ سال تجربه رانندگی

۳- مهارت‌: دقت، تمرکز، سرعت انتقال، توانایی هدایت و کنترل انواع وسایل نقلیه موتوری

۴- دوره‌های آموزشی‌: آشنایی با سیستم‌های حفاظتی و امنیتی، آشنایی با امداد و نجات و کمک‌های اولیه، آموزش دفاع شخصی و آموزش نظامی یا مقدماتی، آداب تشریفات

۵- سایر عوامل مؤثر‌: حسن رفتار و گفتار، انضباط در کار

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی