حسابرس

واژه تعریف اصلی
حسابرس
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی  

عنوان شغل: حسابرس

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کارهای تخصصی حسابرسی در یکی از زمینه‌های رسیدگی به حساب‌های مؤسسات وابسته به دولت، حساب‌های مربوط به دفاتر تجارتی، ترازنامه و سود و زیان مؤسسات خصوصی و یا مؤدیان مالیاتی بر حسب پست مورد تصدی می‌باشند یا ممکن است سرپرستی فعالیت‌های مربوط به حسابرسی در زمینه‌های فوق را به عهده داشته باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- حسابرسی در یکی از زمینه های: درآمدهای وصولی و وجوه دریافتی، هزینه‌های انجام شده، پیش پرداخت‌‌ها و علی الحساب‌‌ها مطابق مقررات مربوط و اختلافات مالی و حسابداری بین مؤسسات و شرکت‌های دولتی

- اقدامات لازم درخصوص تفریغ بودجه و مقایسه آن با بودجه مصوب، محاسبه تراز عملیات نهایی سال مالی،

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، رسیدگی به بودجه پیشنهادی، توجیه ارقام مندرج در بودجه مؤسسات مالی و مقایسه آن با عملکرد و بودجه مصوب سال قبل و اصول بودجه نویسی

- رسیدگی به عملیات حسابرسی براساس رویه‌های مورد قبول و تنظیم گزارش نتیجه بررسی عملیات به منظور تعیین و تشخیص سود و زیان حقیقی مؤسسه با ذکر دلایل کافی جهت ارایه به مقام مافوق این فعالیت‌‌ها شامل وظایفی مطابق با نمونه‌های زیر می‌باشد:

الف- مطالعه و رسیدگی به صورت حساب‌‌ها و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا

ب- محاسبه دقیق میزان استهلاک

پ- رسیدگی به اموری که قبلاً به وسیله مأمورین تشخیص مالیات انجام گردیده به منظور حصول

اطمینان از نحوه رسیدگی و تعیین مالیات مأمورین مذکور و کشف تخلفات در صورت وجود.

ت- رسیدگی به اسناد و مدارک و پرونده‌های مؤدیان مالیاتی که مبادرت به تنظیم شکواییه درخصوص

عدم مقررات مالی نموده اند.

ث- انجام مأموریت‌های لازم به جهت سرکشی به مراکز و مراجع اخذ مالیات به منظور رسیدگی به امور

انجام شده و ارایه راهنمایی‌های لازم به ممیزین مالیاتی و همچنین تعلیم اصول و روش حسابرسی مالیاتی به مأمورین تشخیص مالیات در مرکز و شهرستان ها

ج- رسیدگی به قیمت تمام شده کالا به منظور تعیین سود حقیقی

- تنظیم برنامه حسابرسی و تقسیم کار بین حسابرسان و نظارت بر کار آنها

- تعیین موارد قصور و یا تخلف مأمورین تشخیص و یا وصول مالیات و اعلام تخلفات به دادستان انتظامی مالیاتی یا مقام وزارت

- مراقبت و نظارت بر حسن جریان امور ادارات تابعه و کنترل و ایجاد هماهنگی در انجام وظایف آنها

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم و مدیریت استراتژیک، اقتصاد، ،MBA بهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، مدیریت علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم

اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت امور بانکی، حسابداری، حسابرسی،

۲- مهارت: تسلط به اصول حسابداری ، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: حسابداری دولتی، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی