حسابدار

واژه تعریف اصلی
حسابدار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی 

عنوان شغل : حسابدار

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف حسابداری بر حسب پست مورد تصدی می‌باشند.

نمونه وظایف ‌‌و مسئولیت‌ها:

- ثبت اقلام از روی برگه‌های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

- تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه‌های محاسباتی و کنترل حساب‌های مربوطه به منظور رفع اختلاف

- رسیدگی به پیش پرداخت‌‌ها و علی الحساب‌‌ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها

- راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب‌های تنظیم شده

- تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم‌های محاسباتی، گزارش‌های لازم و بودجه تفصیلی

- رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده‌های مشکل مالی و حسابداری

- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارایه راهنمایی‌های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

- همکاری در تهیه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل‌‌ها و طرح تصویب نامه ها

- شرکت در کمیسیون‌های مربوطه

- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی واظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام ‌‌گرایش‌ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی بین الملل)، مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت مدیریت استراتژیک، مدیریت امور ،MBA بیمه، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت دفتری، امور دولتی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی ، مدیریت صنعتی کاربردی، مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی یا گواهینامه دیپلم کامل متوسطه و یا همتراز

۲- مهارت: تسلط به اصول حسابداری، داشتن مهارت‌های هفت گانه ICDL

۳- دوره‌های آموزشی: حسابداری دولتی (اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی ها) ، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی عمومی ، نرم افزار کاربردی در حسابداری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی