برنامه نویس سیستم

واژه تعریف اصلی
برنامه نویس سیستم
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: برنامه نویس سیستم

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور تجزیه و تحلیل و شناخت نیازها و امکانات سازمان مربوطه برای پیاده سازی سخت افزار و سیستم‌های عامل و بسته‌های نرم افزاری متناسب با پیکربندی اصلی سیستم را به عهده ‌دارند و پیشنهادات لازم را برای توسعه پیکربندی موجود ارایه می‌نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را دارا می‌باشند.

نمونه وظایف ‌و مسئولیت‌ها‌:

- انتخاب و طراحی پیکربندی سخت افزار ها

- نظارت بر آزمایش پیکربندی سیستم به منظور اطمینان از صحت کارکرد دستگاه ها

- تهیه برنامه‌های زمانی اجرای پروژه‌های برنامه‌ریزی سیستم

- انتخاب، پیاده سازی و نگهداری نرم افزارهای پایه‌ای (سیستم عامل) با توجه به پیکربندی سیستم

- نظارت در تهیه داده‌های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامه‌های سیستم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد در ارتباط منطقی برنامه‌ها با یکدیگر

- آزمایش نرم افزار‌های پایه‌ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها

- انتخاب، پیاده سازی و نگهداری بسته‌های نرم افزاری با توجه به نیاز سازمان

- تعیین اهداف سیستم‌های پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستم‌های موجود با توجه به مشخصات کامل ورودی ها، خروجی ها، فایل‌ها و هزینه‌های لازم جهت پیاده سازی و عملیاتی کردن سیستم در برنامه زمانی مشخص

- تهیه برنامه‌های لازم به منظور اخذ گزارش عملکرد سیستم‌ها و بررسی مستمر برای ارتقای کارایی آنها

- ایجاد ارتباط با سایر مراکز رایانه‌ای داخل و خارج به منظور آگاهی از پیشرفت‌های علمی و فنی درخصوص سخت افزار و نرم افزارهای پایه‌ای و به کارگیری آنها در صورت نیاز

- همکاری با طراحان، تحلیل گران، کارشناسان شبکه به منظور ایجاد تسهیلات برای به کارگیری سیستم‌های مورد نظر

- مشارکت در سمینارهای تخصصی و ارایه نتایج حاصله از تحقیقات و پیشرفت‌های علمی و فنی مربوط به فن آوری اطلاعات

- تهیه دستورالعمل‌های راهبری و نگهداری سیستم

- شناخت کامل روش شناسی مورد استفاده در بررسی سیستم ها

- تهیه برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها

- مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفت‌های علمی و فنی فن آوری اطلاعات و ارایه نظرات مشورتی به مقام‌های بالاتر

- همکاری در رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده علمی از برنامه‌ها پیش می‌آید

- مطالعه و ارزیابی فعالیت ها، سیستم‌ها و روش‌های موجود و ارایه پیشنهاد طرح‌های اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی

- انجام بررسی‌های راهبردی در زمینه طرح‌های جامع انفورماتیک و ارایه نتایج به مقام بالاتر

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار، سیستم‌های نرم افزاری، معماری سیستم‌های کامپیوتر، هوش مصنوعی ورباتیک، هوش مصنوعی، نظریه‌های محاسبات والگوریتم، سیستم‌های نرم افزاری و الگوریتم ومحاسبات، الگوریتم ومحاسبات)، مهندسی فن آوری اطلاعات، نرم افزار کامپیوتر، انفورماتیک، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، علوم کامپیوتر، آمار و کامپیوتر، کامپیوتر نرم افزار، مهندسی نرم افزار، ریاضی و علوم کامپیوتر

۲- مهارت‌:

- توانایی انتخاب، پیاده سازی و نگهداری سیستم‌های نرم افزاری

- آشنایی با شیوه‌ها و تکنیک‌های طراحی و پیکربندی سیستم ها

- توانایی تدوین دستورالعمل‌های راهبری و نگهداری سیستم

- توانایی مطالعه، تحقیق وبررسی آخرین پیشرفت‌های علمی وفنی در خصوص سیستم‌های سخت افزاری و نرم افزاری و نحوه به کارگیری آنها در واحد مربوطه

- توانایی نظارت و ارزیابی سیستم‌ها و روش‌های موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

- تسلط به زبان انگلیسی درسطح پیشرفته

- تسلط به یکی از زبان‌های برنامه نویسی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- تحلیل و طراحی نرم افزار UML

- تحلیل و طراحی نرم افزار با متدولوژی ساخت یافته

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی