اپراتور

واژه تعریف اصلی
اپراتور
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل: اپراتور

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام عملیات مربوط به آماده سازی، راه اندازی و راهبری کلیه دستگاه‌های اصلی و جانبی رایانه‌ها را به عهده داشته و یا انجام عملیات مربوط به ورود، ضبط و نگهداری داده‌ها را اجرا، بازبینی و کنترل می‌نمایند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- انجام امور مربوط به آماده سازی و راه اندازی دستگاه‌های اصلی و جانبی

- راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و جریان عملیات رایانه‌های درحال کار

- نظارت بر کارکرد تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور یا اپراتورهای تحت سرپرستی

- تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله

- به کاربردن برنامه‌های پیش نیاز جهت راه اندازی سیستم ها

- گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها، رایانه‌ها و تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور به مسئولین مربوط

- مراقبت بر عملکرد صحیح تأسیسات موجود در محیط استقرار رایانه‌ها از قبیل برق، حرارت، رطوبت و... بر اساس ضوابط تعیین شده

- همکاری با مقام مافوق در تشخیص استعدادهای کارکنان و نیازهای آموزشی و تنظیم برنامه‌های آموزش علمی

- انجام امور مربوط به نگهداری و طبقه بندی و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات براساس ضوابط تعیین شده

- ورود داده‌ها براساس دستورالعمل‌های مربوطه و تحویل آن به مسئولین ذی ربط پس از پایان عملیات

- بازبینی داده‌ها و رفع اشتباهات احتمالی

- کنترل کمی و کیفی کارها در جهت انجام بهینه امور و ارتقای بهره وری کار

- تهیه نسخه پشتیبان از داده‌های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز

- تهیه برنامه زمانی کار

- دریافت اسناد و مدارک ارجاعی و تحویل آن به مسئولین ذی ربط پس از پایان عملیات

- ارایه گزارش میزان فعالیت‌های انجام شده و اشکالات فنی به همراه پیشنهادات به مقام مافوق

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار و نرم افزار)، علوم کامپیوتر،کامپیوتر- سخت افزار،کاربرد کامپیوتر،کامپیوتر- نرم افزار، انفورماتیک،کاربرد کامپیوتر وآنالیز سیستم،کاردانی سخت افزارکامپیوتر، نرم تعمیرات سخت،(IT) افزار کامپیوتر، مهندسی فن آوری اطلاعات، تکنولوژی ارتباطات وفن آوری اطلاعات نرم افزار سیستم، مهندسی تکنولوژی سیستم‌های،(ICT) افزار کامپیوتر، ارتباطات وفن آوری اطلاعات سخت افزار، رسانه گرایش فن آوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲- مهارت‌:

- توانایی در آماده سازی و راه اندازی دستگاه‌های اصلی و جانبی رایانه ها

- تشخیص، عیب یابی و رفع اشکالات احتمالی شناسایی شده رایانه ها

- توانایی تایپ فارسی و لاتین

- تسلط به زبان انگلیسی درسطح مقدماتی

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با شبکه‌های کامپیوتریپ

- طراحی صفحات وب (FRONTPAGE,HTML)

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی