دستورالعمل احتساب يک مقطع تحصيلي بالاتر جانبازان مشمول قانون کار

دستورالعمل نحوه احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر در مورد جانبازان مشمول قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شوراي اسلامي در خصوص واحدهاي مشمول قانون كار داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل

در اجراي ماده ۱۸ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي انقلاب اسلامي مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شوراي اسلامي و با توجه به بند ۳ دستورالعمل اجرايي تبصره ماده مذكور مصوب ۱۸/۹/۷۴ مقام محترم وزارت كار و امور اجتماعي (شماره ۶۳۰۸۶ مورخ ۱۸/۹/۷۴) ضوابط مربوط به نحوه احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر در مورد كارگران جانباز كه در واحدهاي مشمول قانون مذكور شاغل بوده و يا مي‌شوند و مشمول طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي هستند را اعلام مي‌دارد:

ماده (۱): مدرك تحصيلي جانبازان مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي از نظر تطبيق يا ارتقا همواره يك مقطع تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي رسمي آنان محسوب مي‌شود.

ماده (۲): جانبازاني كه قبلاً هنگام ارتقا يا تطبيق وضع، به لحاظ كمبود تحصيل، مشمول كسر سابقه خدمت شده‌اند در اجراي اين دستورالعمل معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر، سوابق كسر شده به آنان اعاده و مزد سوابق كسر شده براساس مزد سنوات بعد از اجراي طرح درباره آنان برقرار مي‌شود.

ماده (۳): در مورد جانبازاني كه مشمول ماده 2 اين دستورالعمل نبوده و مدرك تحصيلي لازم را براي شغل مورد تصدي خود دارند، مادام كه از مزيت يك مقطع بالاتر در اجراي ماده يك استفاده نكنند به ترتيب زير عمل مي‌شود:

الف- در واحدهايي كه در آنها نظام ارزشيابي شاغلين و يا دستورالعمل اعطاي رتبه اجرا شده است، مدرك تحصيلي جانبازان مشمول از نظر اعطاي رتبه، يك مقطع تحصيلي بالاتر محسوب و براساس ضوابط مربوط از مزاياي آن بهره‌مند مي‌گردند.

ب- در واحدهايي كه داراي نظام ارزشيابي شاغلين و يا دستورالعمل اعطاي رتبه نيستند به ازاي يك مقطع تحصيلي بالاتر، معادل رقم ريالي سه پايه در گروه شغل مورد تصدي در مورد جانبازان مشمول بر قرار مي‌شود.

تبصره (۱): جانبازان مشمول بند الف اين ماده، در صورت تمايل خود مي‌توانند به جاي استفاده از احتساب مقطع تحصيلي در محاسبه رتبه، مشمول مزاياي بند ب اين ماده شوند.

تبصره (۲): افزايش مزد متعلقه ناشي از اجراي اين ماده در مورد جانبازاني كه بعداً ارتقا يابند و هنگام ارتقاء مطابق ماده يك اين دستورالعمل از مزيت يك مقطع تحصيلي بالاتر در شغل جديد استفاده كنند از تاريخ ارتقاء قطع مي‌گردد. در صورتي كه افزايش مزد ناشي از ارتقاء كمتر از افزايش مزد ناشي از اجراي اين ماده شود مابه‌التفاوت مربوط بايستي برقرار و پرداخت گردد.

ماده (۴): افزايش‌هاي ناشي از اجراي اين دستورالعمل نبايد كمتر از ۶/۳% مزد مبناي فرد مشمول گردد در غير اين صورت مابه‌التفاوت مربوط تا معادل ۶/۳% مزد مبنا بايستي برقرار و پرداخت شود.

ماده (۵): افزايش‌هاي ناشي از اجراي اين دستورالعمل در هر حال جزو مزد مبنا محسوب مي‌شود.

ماده (۶): تاريخ اجراي اين دستورالعمل درباره جانبازاني كه قبل از ۳۱/۳/۷۴ در كارگاه شاغل بوده‌اند از تاريخ مزبور و در مورد افرادي كه بعداً اشتغال مي‌يابند از تاريخ اشتغال آنان است.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments