دستورالعمل ایجاد پست همطراز برای جانبازان

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

دستورالعمل ایجاد پست همطراز برای جانبازان (بخشنامه شماره ۷۲۳۲/۱۱ مورخ ۲۰/۱۰/۷۷ سازمان امور اداري و استخدامي كشور)

بخش‌نامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي

در اجراي تبصره يك ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي مواد ۹ و ۱۱ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي موضوع تصويب نامه شماره ۲۸۸۶۲/ت ۱۷۶۷۹ ﻫ مورخ ۶/۵/۱۳۷۷ هيات وزيران، ضوابط ايجاد پست (شغل) سازماني با نام همطراز جانباز جهت اشتغال آن دسته از جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند. به شرح زير ابلاغ مي‌گردد:

۱- تعريف پست با نام همطراز: پست سازماني با نامي است كه متناسب با توانايي جسمي جانباز و شرايط احراز شغل با علامت اختصاري (×) مشخص مي‌شود و علاوه بر پست‌هاي سازماني مصوب به مجموعه تشكيلاتي دستگاه‌هاي مشمول بخش‌نامه افزوده مي‌گردد و تا اشتغال جانباز در آن پست، براي آنان در مجموعه مزبور حفظ خواهد شد و پس از آن از مجموعه تشكيلات تفصيلي دستگاه حذف مي‌شود.

۲- جانبازان مشمول اين بخشنامه كساني هستند كه طبق نظر و تاييديه كميسيون پزشكي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند.

۳- اختيار موضوع تبصره ۱ ماده ۵ آيين‌نامه فوق‌الذكر به دستگاه‌هاي مشمول بخشنامه تفويض مي‌گردد، دستگاه‌هاي ذيربط موظفند پس از وصول تاييديه كميسيون پزشكي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني با نام همطراز جانباز براي جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند و به صورت رسمي (ثابت) يا پيماني (موقت) در دستگاه شاغل بوده و يا اعاده به كار يا استخدام مي‌شوند اقدام نمايند.

۴- جانبازان مشمول اين بخشنامه با رعايت ضوابط طرح طبقه‌بندي مشاغل با انتصاب در پست‌ها يا مشاغل با نام به گروه‌هاي مربوط تخصيص مي‌يابند.

۵- دستگاه‌ها مي‌توانند در صورتي كه جانبازان مشمول اين بخشنامه واجد شرايط احراز پست (شغل) بالاتر گردند نسبت به تغيير عنوان پست با نام، متناسب با شرايط آنها اقدام نمايند.

۶- حقوق و فوق‌العاده شغل و مزاياي مستمر اين دسته از جانبازان و همچنين احتساب سابقه خدمت و تجربه آنان همانند شاغلين جانباز تمام وقت خواهد بود.

۷- ميزان ساعات كار موظف جانبازان مشمول اين بخشنامه حسب نظر كميسيون پزشكي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي خواهد بود.

۸- جانبازان مشمول اين بخشنامه نمي‌توانند از كسر ساعات كار موظف روزانه موضوع مواد 2 و 4 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الذكر بهره‌مند شوند.

۹- جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۱۳۷۲ و آن دسته از جانبازان بازنشسته‌اي كه مطابق قانون مجدداً اشتغال به كار يافته‌اند و يا مي‌يابند مشمول اين بخشنامه نيستند.

۱۰- هرگاه در تجديد نظرهاي بعدي كميسيون پزشكي موضوع بند 2، جانبازان مشمول اين بخشنامه از كار افتاده كلي يا توانا براي انجام كار تمام وقت تشخيص داده شوند، حسب مورد طبق قانون اشاره شده در بند ۹ و يا مواد ۲ و ۴ آيين‌نامه مزبور عمل خواهد شد.

۱۱- دستگاه‌هاي مشمول بخشنامه مكلفند هر ۶ ماه يكبار اقدامات انجام شده در خصوص اين بخشنامه را جهت رسيدگي لازم و درج در سوابق به اين سازمان ارسال نمايند.

معاون رئيس جمهور و دبير كل سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.