عدم ابطال آگهی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1395 به دلیل قرار دادن حداقل سن خاص برای کارکنان پیمانی (دادنامه 970997090600053 مورخ 31/2/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال آگهی آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1395 به دلیل قرار دادن حداقل سن خاص برای کارکنان پیمانی (دادنامه 970997090600053 مورخ 31/2/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پرونده : هـ ع/ 96/ 731

دادنامه : 970997090600053

تاریخ : 31/2/97

* شاکی : خانم معصومه بابایی

*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 شرایط اختصاصی استخدام مرتبط تعیین شرط سنی

* متن مقرره مورد شکایت :

شرایط اختصاصی :

1- داشتن حداقل 20 سال و حداکثر 32 سال سن برای کارشناسی و 35 سال سن تمام برای دارندگان کارشناسی ارشد 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با شرط سنی مذکور در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در خصوص پرونده کلاسه 96/731 موضوع دادخواست خانم معصومه بابایی به خواسته ابطال بند 1 شرایط اختصاصی استخدام معین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، در آزمون مشترک استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور ، تحت عنوان آزمون استخدامی شهریـور ماه 1395 ، ضمن ارسـال پاسخ اداره کل منابع انسانی و رفاه سازمان متبوع ، ( تصویر پیوست ) به استحضار می رساند : بر خلاف ادعای شاکی ، بند الف ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، حداقل و حداکثر شرط سنی را صرفاً برای استخدام رسمی پیش بینی نموده ، در حالیکه آگهی استخدامی مربوط به سومین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ، مطابق نامه امور آمار ، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ، به ویژه فراز پایانی آن ، ( تصویر پیوست ) به صورت استخدام پیمانی منتشر شده است. همچنین مستفاد از بند « ب » ماده 45 قانون یاد شده و تبصره 3 آن ، دستگاههای اجرایی در تعیین حداقل و حداکثر شرط سنی برای داوطلبان استخدام پیمانی اختیار دارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز ، با صدور رأی وحدت رویه شماره 198 مورخ 12/4/1391 و دادنامه شماره 1911 – 1912 مورخ 23/12/1393 مراتب فوق را مورد تأکید و تأکید قرار داده است. بنابراین با توجه به اینکه خواسته دیگر شاکی الزام به دعوت برای مصاحبه ، نیز خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با عنایت به اینکه در بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، داشتن حداقل سن 20 سال و حداکثر 40 سال از جمله شرایط عمومی استخدام رسمی ذکر گردیده است و در خصوص حداقل سن داوطلبان استخدام پیمانی حکمی بیان نگردیده و در تبصره 3 ماده 45 قانون مذکور صرفاً در خصوص حداکثر سن کارمند پیمانی بیان حکم شده است و عدم ذکر حداقل سن در این خصوص مبین فقد محدودیت برای استخدام پیمانی تا قبل از سنین مذکور در قانون بوده و از این امر عدم اختیار و جواز دستگاه های اجرایی در تعیین حداکثر و حداقل سن با رعایت شرط مذکور مستفاد نمی گردد تا بتوان گفت سازمان امور مالیاتی کشور در تعیین شرط حداکثر و حداقل سن مذکور در بند 1 از شرایط اختصاصی استخدام پیمانی بر خلاف قانون عمل نموده است ؛ بدین جهت اقدام مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده و غیر قابل ابطال می باشد. با عنایت به دادنامه شماره 198 – 12/4/91 هیات عمومی و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان مي باشد. /ت

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.