سازمان ملی استاندارد ایران

لزوم استفاده از کارشناسان استاندارد در استفاده از خدمات مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد (بخشنامه شماره 22409 مورخ 9/4/1394 سازمان ملی استاندارد ایران)

لزوم استفاده از کارشناسان استاندارد در استفاده از خدمات مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد (بخشنامه شماره 22409 مورخ 9/4/1394 سازمان ملی استاندارد ایران) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن