ابطال بند ۶ مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي (رأی ۵۳۹ هیأت عمومی/ شماره هـ/۸۸/۸۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰)

تاريخ دادنامه: ۱/۱۲/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۵۳۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۸۵۲

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: آقاي مصطفي علوي مقدم

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۶ مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

گردش کار: آقاي مصطفي علوي مقدم در دادخواستي، ابطال بند ۶ مصوبه ۲۵/۲/۱۳۸۵ هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي را خواستار شده و در تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«۱- همان طوري که مستحضريد مطابق بند الف تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور و قانون ماده واحده مربوط به مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب ۳۰/۵/۱۳۶۶، تمامي اعضاي هيأت علمي کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور از تاريخ ۱/۶/۱۳۵۸، مشمول آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران شده‌اند.

۲- برابر مقررات مواد ۲۶ و ۲۵ و ۲۴ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و به موجب ضوابط تعيين شده مربوط به آماده ساختن اعضاي هيأت علمي دانشگاهها در مأموريتهاي آموزشي و مبادلات علمي به منظور بالا بردن کفايت علمي به‌شرح مندرج در مواد يک، دو و سه آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه، هر يک از اعضاي هيأت علمي تمام وقت که براي طي دوره هاي آموزشي پيشرفته به خارج از کشور اعزام مي‌شوند استحقاق دريافت تمام حقوق و فوق‌العاده مخصوص درماني و هزينه رفت و برگشت و عوارض خروج از کشور و هزينه ثبت نام و شهريه دانشگاهي را دارند.

۳- اينجانب، دکتر مصطفي علوي مقدم عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي، داراي دکتراي تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري و استاديار پايه ۳ مأمور به خدمت در مرکز پـزشکي امام حسين(ع) بـه موجب حکم مأموريت شماره ۱۵۳۷۱- ۱۹/۷/۱۳۸۵ دانشگاه شهيد بهشتي از تـاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۵ لغايت ۱۰/۸/۱۳۸۶ براي گذراندن دوره فلوشيپ به کشور فرانسه اعزام شده‌ام و برابر مقررات ياد شده در خلال مدت مأموريت استحقاق دريافت تمامي حقوق و فوق‌العاده مخصوص منطقه را داشته‌ام. ليکن دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي علي‌رغم آن که تا قبل از سال ۱۳۸۵ و بعد از سال ۱۳۸۷ در چنين مواردي تمامي حقوق و فوق‌العاده مخصوص اعضاي هيأت علمي اعزامي به مأموريتهاي آموزشي را پرداخت کرده است و هم اکنون نيز مي‎پردازد، با استناد به مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ از پرداخت اصل حقوق و فوق‌العاده مخصوص اينجانب در مأموريت آموزشي اعزامي به فرانسه امتناع و موازي يک سوم آن را پرداخت کرده است.

۴- نظر به اين که مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي مغاير با مصوبات قانون ياد شده است، لذا تقاضاي صدور حکم بر ابطال آن را دارم.»

در پاسخ به شکايت شاکي، رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي به موجب لايحه شماره ۳۱۲/۲۷۰-۱۱/۱۱/۱۳۸۹ توضيح داده است که:

«به استحضار مي رساند با تصويب آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مصوب ۲/۸/۱۳۸۷ که تصوير آن به پيوست تقديم مي‌شود مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ هيأت رئيسه به طور ضمني نسخ شده است و اجرا نمي شود.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق تبصره يک ماده واحده قانون مقررات استخدامي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب ۳۰/۵/۱۳۶۹ مقرر شده است «اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشکي تابع مقررات آيين‌نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران و الحاقات و اصلاحات بعدي آن است و کارکنان شرکتهاي وابسته که طبق مقررات قانوني تأسيس شده است، مشمول مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ خواهند بود» و به موجب ماده ۴۱ آيين‌نامه استخدامي دانشگاه تهران نيز مقرر شده است که اعضاي هيأت علمي که از فرصت مطالعاتي داخل و خارج استفاده مي نمايند علاوه بر دريافت حقوق مستمر، فوق‌العاده شغل، فوق العاده جذب، کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد و فوق‌العاده ويژه خود مي توانند با تأييد رئيس مؤسسه از حق مأموريت نيز استفاده کنند، بنابراين بند ۶ مصوبه جلسه شماره ۴۵۱ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۵ هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي که پرداخت حقوق و مزاياي مزبور را تا مدت ۳ ماه تصويب کرده است خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹، ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.