انتقال و مأموریت کارکنان

نحوه مأموریت داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) الحاقی ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه مأموریت داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 50131/ت53512هـ مورخ 28/4/1396 هیأت وزیران)

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 25/4/1396 به پیشنهاد شماره 20099/21/95 مورخ 21/6/1395 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) الحاقی ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1394- آیین نامه اجرایی تبصره یاده شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (2) الحاقی ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- جمعیت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

ب- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

پ- کارکنان امدادگر و داوطلب: کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شامل کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه و کارگر مشمول قانون کار متقاضی شرکت در عملیات امدادی و بشر دوستانه که مطابق این آیین نامه امدادگر و داوطلب شناخته می شوند.

ت- داوطلب: شخصی که با پذیرش اساسنامه جمعیت و به طور داوطلبانه توانمندی و خدمات هدایتی، حمایتی، مشارکتی و مهارتی خود را به صورت مستمر و غیرمستمر در جهت اهداف جمعیت به کار گیرد.

ث- داوطلب فعال: داوطلبی که با تقاضای شخصی خود برای ارایه خدمت به هم نوع و بشریت بدون هیچ عوض و دستمزدی اعلام آمادگی می کند و با حضور مستمر خود در سازمان ها و معاونت های جمعیت به ارایه خدمات داوطلبانه امداد و نجات می پردازد.

ج- داوطلبی که دوره های امداد و نجات را به تأیید مراجع مربوط در جمعیت گذرانده و به ارایه خدمات امداد و نجات می پردازد.

چ- حوادث ملی، منطقه ای و استانی: حوادثی که بر اساس آیین نامه اجرای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویبنامه شماره 185645/ت40792ک مورخ 21/9/1388 تعیین می شود.

ماده 2- در صورت نیاز به حضور داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه های اجرایی به شرکت در برنامه ها و عملیات امدادی و بشردوستانه، کارکنان امدادگر و داوطلب موظفند پس از اعلام فراخوان جمعیت، ضمن اخذ موافقت دستگاه مربوط نسبت به معرفی خود به جمعیت اقدام نمایند. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است در صورت موافقت، حداکثر ظرف (8) ساعت نسبت به صدور حکم مأموریت برای فرد مذکور اقدام و به جمعیت اعلام نماید. این مأموریت بدون پرداخت حق مأموریت است.

تبصره 1- فراخوان جمعیت از میان نیروهای آموزش دیده، سازماندهی شده یا دارای تخصص و مهارت مورد نیاز صورت می پذیرد.

تبصره 2- داوطلبانی که تمایل به مشارکت در انجام عملیات امدادی دارند باید با صدور حکم مأموریت جمعیت به عملیات اعزام شوند.

ماده 3- جمعیت می تواند کمک هزینه ایاب و ذهاب، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک به کارکنان امدادگر و داوطلب را برابر ضوابط جمعیت تأمین و پرداخت نماید.

ماد 4- مدت مأموریت کارکنان امدادگر و داوطلب جهت امدادرسانی در حوادث ملی و منطقه ای، حداکثر دو هفته و حوادث استانی حداکثر یک هفته است. در صورت نیاز به تداوم مأموریت، جمعیت مکلف است مجدداً موافقت دستگاه اجرایی مربوط را اخذ نماید.

تبصره- جمعیت موظف است پس از پایان مأموریت، آن را به دستگاه اعزام کننده ابلاغ نماید.

ماده 5- در صورت وقوع هر گونه حادثه اعم از آسیب دیدگی، نقض عضو، از کارافتادگی و یا فوت برای افراد مشمول این آیین نامه، وضعیت آنان تابع قوانین و مقررات مربوط دستگاه متبوع می باشد.

ماده 6- خدمت در جمعیت افتخاری است و کلیه امدادگران و داوطلبانی که تمایل به انجام خدمات افتخاری و داوطلبانه دارند، باید برگه (فرم) عضویت و انجام خدمات داوطلبانه را تکمیل و امضا نمایند. برگه های (فرم های) مزبور توسط جمعیت تهیه و در اختیار داوطلبان و امدادگران قرار می گیرد.

ماده 7- پرداخت هر گونه وجهی از قبیل کمک هزینه ایاب و ذهاب، پاداش، لباس و تجهیزات امدادگری و هزینه خوراک که حسب مورد جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به داوطلبان و امدادگران صورت می گیرد و یا در سنوات قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1394- تحت عناوین فوق پرداخت شده، مشمول تبصره مذکور است و به منزله رابطه کارگری و کارفرمایی یا هر گونه رابطه استخدامی دیگر تلقی نمی گردد.

تبصره- جمعیت موظف است داوطلبان غیرشاغل موضوع این آیین نامه را بیمه فوت و حوادث نماید تا در صورتی که افراد یاد شده در حین انجام وظیفه دچار آسیب دیدگی، نقص عضو یا فوت شوند مطابق ضوابط بیمه ای مربوط خسارات وارده جبران شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments