انتقال و مأموریت کارکنان

عدم ابطال نامه 10780/93/224 مورخ 10/8/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر عدم امکان انتقال کارکنان پیمانی دارای تعهد خدمتی در اجرای مصوبات کارگروه انتقال از تهران (دادنامه شماره 242 مورخ 29/10/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان

عدم ابطال نامه 10780/93/224 مورخ 10/8/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر عدم امکان انتقال کارکنان پیمانی دارای تعهد خدمتی در اجرای مصوبات کارگروه انتقال از تهران (دادنامه شماره 242 مورخ 29/10/1395 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 16 بهمن 1395

هیأت تخصصی اداری و استخدامی

شماره پــرونده: هـ ع/94/763

دادنامه : 242

تاریخ : 29/10/95

شاکی : آقای ارسلان درجی 

طرف شکایت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 

مـوضـوع شکایت و خواسته: لغو مصوبات کارگروه انتقال و نامه شماره 10780/93/224 مورخ10/8/1393 مرکز آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی 

متن مقرره مورد شکایت 

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور 

موضوع: اعلام پاسخ 

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 83063 مورخ 7/7/1393 در خصوص نیروهای قرارداد کار معین (مشخص) که بر اساس مصوبات کارگروه انتقال و با سپردن تعهد خدمت، منتقل شده اند به استحضار می رساند: انتقال از منطقه محروم به منطقه برخوردار میسر نمی باشد و جابجایی بین دستگاهی در منطقه محروم پس از موافقت دستگاه مبدأ و مقصد، امکان پذیر می باشد. در صورت جابجایی افراد مذکور به مناطق برخوردار احکام پیمانی آنان لغو گردیده و در صورت نیاز، با رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند به صورت قراردادی به محل کار قبلی خود بازگشت نمایند.

توضیح اینکه: استانداری مرکزی از وزارت کشور سوال می کند که شخص به پیمانی تبدیل وضعیت استخدامی شده و متعهد گردیده در مدت 10 سال در فرمانداری آشتیان کار کند لیکن گواهی پزشکی ارائه شده از سوی کارمند مورد نظر حکایت از این دارد که وی مبتلا به بیماری است و امکان رفت و آمد به شهرستان محل کار را ندارد. استانداری سوال کرده که آیا امکان انتقال وی به مرکز استان هست یا خیر؟ – وزارت کشور نیز همین سوال را از معاونت توسعه مدیرت و سرمایه انسانی رییس جمهور مطرح کرده و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شرح نامه مورد شکایت اظهارنظر کرده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) 

نامه مورد شکایت با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است.

رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی

نظر به اینکه طبق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مستخدم پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین استخدام می شوند به موجب تبصره 4 این ماده، تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می شود، بنابراین مستخدم پیمانی، استخدام پیمانی می شود تا وظیفه مشخصی را در محل معینی و در بازه زمانی مشخص انجام دهد. با این وصفT انتقال این قبیل مستخدمان به صرف موافقت دستگاه مبدأ و مقصد محقق نمی شود و در فرضی که این انتقال انجام شود به منزله این است که موضوع قرارداد پیمانی به شرحی که بیان شد موضوعاً منتفی است. با توجه به مراتب، نامه مورد شکایت با مقررات مربوط به استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفتی ندارد و با مواد 41 قانون مذکور و بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments