قیمت سکه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | به‌روزرسانی شد

قیمت سکه، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی چهارشنبه 13 مرداد 1400

سکه امامی با افزایش ۱.۵۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

ربع سکه با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی با افزایش ۰.۳۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۳۰۹,۰۰۰ تومان معامله شد.

جدول قیمت انواع سکه
  قیمت بروزرسانی
 سکه امامی 11,385,000.00 تومان روز قبل
 نیم سکه 5,800,000.00 تومان روز قبل
 ربع سکه 3,740,000.00 تومان روز قبل
 سکه گرمی 2,309,000.00 تومان روز قبل

هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۰۹۸,۹۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۷۶۶,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۸۱۰ معامله شد.

جدول قیمت بازار طلا
  قیمت بروزرسانی
 گرم طلا ۱۸ عیار 1,098,900.00 تومان روز قبل
 مثقال طلا 18 عیار 4,766,000.00 تومان روز قبل
 اونس طلا 1,810.00 دلار روز قبل

قیمت سکه امامی

روز قبل سکه امامی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه امامی که ۲ روز پیش تا ۱۱,۲۱۰,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و ده هزار) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ آگوست ۲۰۲۱ – با رشد ۱.۵۳ درصدی به ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱.۵۳ روز قبل
۱۱,۲۱۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۱۱,۲۴۰,۰۰۰ -۲۸۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۵ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه

روز قبل نیم سکه مانند ۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که نیم سکه که ۲ روز پیش تا ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ آگوست ۲۰۲۱ – به ۵,۸۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۵,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۷ ۲ روز پیش
۵,۸۵۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۲۳ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه

روز قبل ربع سکه برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که ربع سکه که ۲ روز پیش تا ۳,۷۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و بیست هزار) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ آگوست ۲۰۲۱ – با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۳,۷۴۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و چهل هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۷۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۵۳ روز قبل
۳,۷۲۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۶۹ ۲ روز پیش
۳,۸۲۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۳.۶۶ ۴ روز پیش

قیمت سکه گرمی

روز قبل هر سکه گرمی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر سکه گرمی که ۲ روز پیش تا ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ آگوست ۲۰۲۱ – با رشد ۰.۳۸ درصدی به ۲,۳۰۹,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۰۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۳۸ روز قبل
۲,۳۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۱۸ ۲ روز پیش
۲,۳۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲.۱۲ ۴ روز پیش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *