قیمت انواع خودرو در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ | قیمت روز خودروهای داخلی

به روزترین محصولات (داخلی و وارداتی) به تفکیک شرکت تولیدکننده و همچنین لیست قیمت ها در نمایندگی و بازار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم.

ایران خودرو

 

ایران خودرو

۱۱۶/۷۰۰/۰۰۰

 

۱۸۶/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۹۷/۰۰۰/۰۰۰

 

۳۷۲/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲۶/۳۴۹/۰۰۰

 

۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۱۰/۱۱۱/۰۰۰

 

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

پژو GLX 405 دوگانه سوز

توقف تولید

 

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۱۴/۹۶۲/۰۰۰

 

۲۷۲/۰۰۰/۰۰۰

 

سمند EF7 . دوگانه سوز

۱۲۰/۹۳۲/۰۰۰

 

۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

 

پژو پارس (1400)

۱۴۰/۲۰۰/۰۰۰

 

۲۳۸/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۱۶/۱۰۰/۰۰۰

 

۲۱۷/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۹۹/۶۰۰/۰۰۰

۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۸۸۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۴۰۵/۵۰۰/۰۰۰

 

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش 

 

۲۰۲/۰۰۰/۰۰۰

 

دنا پلاس

۱۶۶/۱۲۲/۰۰۰

 

۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲۰/۵۶۰/۰۰۰

 

۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۳۰/۸۷۲/۰۰۰

 

۲۵۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۳۰/۸۷۲/۰۰۰

 

۲۵۸/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

دنا پلاس دنده ای توربو

۲۷۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۶/۲۰۹/۰۰۰

 

۲۳۹/۰۰۰/۰۰۰

 

گروه سایپا

 

گروه سایپا

توقف تولید

 

۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۴۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۶۵/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰

 

تیبا (رینگ فولادی)

۱۰۰/۶۰۰/۰۰۰

 

۱۲۹/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۱۱۹/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲۹/۷۵۵/۰۰۰

 

۱۴۷/۰۰۰/۰۰۰

 

کیا سراتو 2000 – اتوماتیک

توقف تولید

 

۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

وانت زامیاد گازسوز (ساده)

۱۹۹/۸۹۸/۰۰۰

 

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

ساینا (1400)

۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

تیبا 2 (1400)

۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 

برلیانس H220 دنده‌ای

 توفف تولید

 

۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰

 

برلیانس H230 دنده‌ای

 توقف فروش

 

۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

رنو تندر 90

 توقف تولید

 

۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 توقف تولید

 

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰

 

۵۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

برلیانسH320 اتوماتیک

توقف تولید

 

۳۷۹/۰۰۰/۰۰۰

 

برلیانس H330

توقف تولید

 

۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

برلیانسH330اتوماتیک

توقف تولید

 

۳۹۴/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید 

 

۳۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف عرضه

 

۲/۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 توقف فروش

 

۷۶۰/۰۰۰/۰۰۰

 

هیوندای النترا 2018

توقف فروش 

 

۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

هیوندای سوناتا

توقف عرضه

 

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 توقف عرضه

 

۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 توقف عرضه

 

۲/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش 

 

۳۲۳/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش 

 

۴۶۵/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش

 

۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف عرضه 

 

۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰

 

—-

 

۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰

 

—-

 

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۷۹۰/۰۰۰/۰۰۰

 

—-

 

 

۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰

 

—-

 

۳۳۸/۰۰۰/۰۰۰

 

۴۸۷/۰۰۰/۰۰۰

 

نا موجود

 

چری آریزو5(دنده‌ای)

—-

 

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

—–

 

۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید 

 

۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

وانت کارا – تک کابین

۱۶۵/۹۹۰/۰۰۰

 

۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰

 

—-

 

۵۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

——

 

۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف تولید

 

۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰۰

 

قیمت روز خودروهای خارجی

 توقف فروش

 

——–

 

توقف فروش

 

۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش

 

۱/۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش

 

۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 توقف فروش

 

۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS

 توقف فروش

 

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

هیوندای سوناتا 2018 هیبریدGLS

 توقف فروش

 

۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

هیوندای سوناتا 2018 هیبرید+GLS

توقف فروش

 

۱/۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

هیوندای توسان 2017

توقف فروش

 

۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش

 

۱/۷۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش

 

۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش

 

۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

کیا اپتیما 2017

توقف فروش

 

۱/۶۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 توقف فروش

 

۱/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

رنو

 

رنو

 توقف فروش

 

۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

توقف فروش

 

۸۶۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 توقف فروش

 

۲/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰

به روزتری

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments