سبک های اداری ساختار نظام اداری ایران

۲- نظام اداری غیرمتمرکز

پیش از این گفتیم نظام اداری غیرمتمرکز به معنای واقعی آن ممکن است به صورت «عدم تمرکز محلی» و یا «عدم تمرکز فنی» ظهور یابد. واحدهایی که در سیستم عدم تمرکز محلی شکل می‌یابد، «سازمان‌های (شوراهای) محلی» و واحدهایی که در سیستم عدم تمرکز فنی وجود دارند، «مؤسسات عمومی غیردولتی و نظام حرفه‌ای» نامیده می‌شوند.

بنابراین در این بخش به بررسی جایگاه سازمان‌های محلی و مؤسسات عمومی در نظام حقوق اداری ایران می‌پردازیم. 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.