نحوه اجراي احكام شعب ديوان عدالت اداری

دانلود فایل اکسل محاسبه مبلغ رتبه‌بندی معلمان

تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به اجراي احكام صادر شده از ديوان عدالت اداري (بخشنامه شماره ۴۰۶۹/۲۳۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۹ معاونت توسعه‌ي مدريت و سرمايه‌ي انساني رييس‌جمهور)

مطابق مواد 34 قانون ديوان عدالت اداري و 49 آيين‌ دادرسي آن ديوان، آراي قطعي صادره شده از شعب ديوان عدالت اداري، براي مراجع طرف شکايت لازم‌الاجرا مي‌باشند. بنابر اين، دستگاهها مکلفند با رعايت کليه مقررات مربوط، مفاد آنها را به مورد اجرا بگذارند و در مواردي که دادنامه‌اي به طرفيت دستگاه و اين معاونت صادر و ابلاغ مي‌شود، اجراي دادنامه منوط به ابلاغ مجدد از سوي اين معاونت نخواهد بود. بديهي است در صورتيکه آراي صادره، به دليل ابهام يا اشتباه غيرقابل اجرا بوده و يا واجد اشتباه بين قانوني باشد، در اين صورت دستگاه طرف شکايت، در چارچوب ساز و کارهاي پيش‌بيني شده در قانون ديوان عدالت اداري و آيين‌ دادرسي مربوطه مي‌تواند مراتب را به شعب صادرکننده منعکس و درخواست رفع ابهام يا اشتباه نموده و يا بررسي مجدد موضوع را از طريق رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان عدالت اداري خواستار شود.

لطف‌الله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.