بودجه 95

بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور

بخشنامه بودجه 95 کل کشور (بخشنامه شماره 78312 مورخ 17/6/1394 رییس جمهور) بدینوسیله بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود. کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه …

بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور ادامه »

اصلاح تصویب ‏نامه موضوع اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 25614/ت54292هـ مورخ 6/3/1396 هیأت وزیران)

اصلاح تصویب ‏نامه موضوع اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 25614/ت54292هـ مورخ 6/3/1396 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در …

اصلاح تصویب ‏نامه موضوع اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 25614/ت54292هـ مورخ 6/3/1396 هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 167133/ت53488هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران)

اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 167133/ت53488هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 25/12/1395 به پیشنهاد …

اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 167133/ت53488هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح تبصره ماده (7)‌ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج‌) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 164477/ت54118هـ مورخ 24/12/1395 هیأت وزیران)

اصلاح تبصره ماده (7)‌ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج‌) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 164477/ت54118هـ مورخ 24/12/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و …

اصلاح تبصره ماده (7)‌ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج‌) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 164477/ت54118هـ مورخ 24/12/1395 هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور (تصویبنامه شماره 162300/ت54073هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور (تصویبنامه شماره 162300/ت54073هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران) وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و …

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور (تصویبنامه شماره 162300/ت54073هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران) ادامه »

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 (تصویبنامه شماره 69348/ت53410هـ مورخ 9/6/1395 هیأت وزیران)  مشاهده اصلاحیه این آیین‌نامه وزارت اموراقتصادی ودارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 3-6-1395 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 24-5-1395 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (23) قانون بودجه سال 1395 …

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 ادامه »

اصلاح ماده (12) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 142110/ت53828هـ مورخ 16/11/1395 هیأت وزیران)

اصلاح ماده (12) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 142110/ت53828هـ مورخ 16/11/1395 هیأت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه 10/11/1395 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب …

اصلاح ماده (12) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 142110/ت53828هـ مورخ 16/11/1395 هیأت وزیران) ادامه »

آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 29/10/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و …

آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395 هیأت وزیران) ادامه »

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 130163/ت53832هـ مورخ 20/10/1395 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 130163/ت53832هـ مورخ 20/10/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 15/10/1395 به پیشنهاد شماره 169857/57 مورخ 20/9/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و …

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 130163/ت53832هـ مورخ 20/10/1395 هیأت وزیران) ادامه »

صرفه جویی در هزینه ها و منع ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی

موافقت هیأت وزیران با اتخاذ راه کارهای لازم برای صرفه جویی در هزینه های جاری و متفرقه و جلوگیری از ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی (نامه شماره 92670/53571 مورخ 29/7/1395 معاون اول رییس جمهور) وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در …

صرفه جویی در هزینه ها و منع ایجاد هر گونه تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی ادامه »

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور در خصوص نحوه حذف یارانه بگیران و نحوه هزینه کرد عواید حاصل از آن (تصویبنامه شماره 78856/ت53377هـ مورخ 3/7/1395 هیأت وزیران) وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و …

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور ادامه »

نحوه تعیین دستورالعمل ماده (41) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395

نحوه تعیین دستورالعمل ماده (41) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور در خصوص پرداخت پاداش و کمک های رفاهی دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 727981 مورخ 21/6/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور) دستگاه اجرایی در اجرای ماده (41) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 33267/ت52982هـ مورخ 22/3/1395 هیأت …

نحوه تعیین دستورالعمل ماده (41) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 ادامه »

آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 73677/ت53315هـ مورخ 17/6/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت نفت وزارت راه و شهرسازی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت …

آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور ادامه »

اصلاح ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور

اصلاح ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه 59124/ت53378هـ مورخ 19/5/1395 هیأت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 17/5/1395 به پیشنهاد شماره 627834 مورخ 30/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سابق) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب …

اصلاح ماده (25) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور ادامه »

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 10/5/1395 هیأت وزیران) وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه 3/5/1395 به پیشنهاد شماره 60612 مورخ 19/4/1395 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال …

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ادامه »