وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پرداخت حق محرومیت از مطب

پرداخت حق محرومیت از مطب

مباحث حقوقی و نکات کاربردی:

۱-مطابق ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ «دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مجازند از خدمت تمام وقت (شبانه روزي كامل) اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي گروه پزشكي و شاغلان رشته‌هاي پيراپزشكي استفاده كنند و در ازاي آن حداكثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق و فوق‌العاده شغل آنان را به عنوان حق محروميت از مطب، داروخانه، آزمايشگاه يا انواع ديگر درآمدهاي خارج از دانشگاه بپردازند.»

۲-تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ نیز مقرر می‌دارد: «مشمولين اين ماده مجاز نمي‌باشند در خارج از دانشگاه‌ها و دانشكده هاي علوم پزشكي خدمات پزشكي و پيراپزشكي تخصصي انتفاعي خود را ارايه نمايند.»

۳- برابر ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته: «عضو هیأت علمی تمام وقت، فردی است که به طور تمام وقت کامل و ۵۴ ساعت در هفته، طبق برنامه تنظیمی مؤسسه در اختیار مؤسسه بوده و حق انجام کار انتفاعی تخصصی خارج از مؤسسه را ندارد.»

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۶۰/۰۸/۲۴ ماده واحده قانون خدمت يک ماهه پزشكان ووابستگان حرفه پزشكي وپيراپزشكي
۲ ۱۳۶۳/۰۸/۲۲ ماده واحده قانون راجع به خدمت يك ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي
۳ ۱۳۶۳/۰۸/۲۹ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی
۴ ۱۳۶۶/۰۹/۲۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب
۵ ۱۳۷۰/۰۵/۱۳ ماده ۱۰ قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان
۶ ۱۳۷۲/۰۲/۱۵ قانون شمول قانون پرداخت حق محرومیت از مطب به مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی و اصلاحیه های بعدی آن
۷ ۱۳۷۵/۰۲/۱۲ تبصره یک ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان
۸ ۱۳۷۵/۱۰/۱۲ قانون اصلاح ماده (۲) قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ ‌اجرای تصویب نامه شماره ۴۱۹۸ مورخ ۵۸/۵/۷ در خصوص پرداخت حق محرومیت از مطب پزشکان در استان ها (تصویب نامه شماره ۱۲۶۲۹۴‌ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۰ هیأت وزیران)
۲ ۱۳۶۷/۰۸/۰۱ ‌آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۲ مجلس شورای‌اسلامی (تصویب نامه شماره ‌ ۸۰۷۳۸ ت ۵۹۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۱۴ هیأت وزیران)
۳ ۱۳۶۸/۰۲/۱۸ ‌تسری مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره، ۱ ماده ۲ قانون پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۶۶/۹/۲۲ به کلیه اعضاء هیأت‌علمی و شاغلین پیراپزشکی دانشکده‌ها و آموزشکده‌های دامپزشکی (تصویب نامه شماره ۹۴‌ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۱ هیأت وزیران)
۴ ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ ماده ۴ آيين‌نامه پرداخت اضافه كار پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و قانون مقررات استخدامي ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (تصویب نامه شماره ‌ ۴۳۰۲۰ ت ۲۶۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۰ هیأت وزیران)
۵ ۱۳۷۳/۱۲/۰۷ اجازه پرداخت یک ماه حقوق و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهداشتی شاغل دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصويب نامه شماره ۱۱۴۱۱ ت ۵۰۳ ه مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۵ هيات وزيران)
۶ ۱۳۸۴/۰۲/۱۴ اصلاح‌ تصویب نامه ‌اجازه‌ پرداخت‌ یک‌ماه ‌حقوق ‌و فوق‌العاده‌ شغل‌ به‌ عنوان‌ فوق‌العاده‌ حق‌محرومیت ‌از مطب‌ به ‌کلیه ‌دارندگان‌ مدرک‌ دکترا در رشته‌های‌ گروه ‌پزشکی‌ و پیراپزشکی ‌و بهداشتی‌ شاغل ‌در دستگاههای‌مشمول‌ قانون‌ نظام ‌هماهنگ‌ پرداخت ‌کارکنان‌ دولت‌ (تصویب نامه شماره ۹۴۲۵ ت ۳۱۹۶۱ ه ‌ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۱ هیأت وزیران)
۷ ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین نامه اداري استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت ۱۳۹۱)
۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ بند ۱۰ ماده ۵۴ آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غيرهيأت علمي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويي

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۶/۱۲/۰۲ رای وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۲
۲ ۱۳۸۵/۰۸/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۶۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۸
۳ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ رای وحدت رویه شماره ۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶
۴ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ رای شماره ۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

نظرات مشورتی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ نظر مشورتي ۷/۹۶/۶۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ اداره كل حقوقي قوه قضائيه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام