دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری

دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری (بخشنامه شماره 306021/100 مورخ 1/10/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری موضوع مصوبه شماره 222168/ت43616هـ مورخ 11/11/1388 هیأت محترم وزیران، دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی شاغل در مراکز درمانی (بیمارستان‌ها) که شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری، ماماها و شاغلین فوریت‌های پزشکی می‌باشد، به شرح زیر در 4 ماده و 3 تبصره جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده 1- مدت کسر ساعت کار بر مبنای سنوات خدمت حداکثر 5 ساعت در هفته برابر جدول شماره یک می‌باشد:

جدول شماره یک- کسر ساعت کار ناشی از سنوات خدمت

سنوات خدمت ماه سال ماه سال ماه سال ماه سال ماه سال
صفر تا 4 1 4 تا 8 1 8 تا 12 1 14 تا 16 1 16 به بالا
میزان کسر ساعت در هفته 1 2 3 4 5

 

تبصره- ملاک محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی برای کارکنان رسمی و پیمانی سنوات مندرج در احکام کارگزینی می‌باشد و مبنای محاسبه سنوات خدمت در بخش خصوصی و کارکنان قراردادی در بخش دولتی میزان پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی خواهد بود.

ماده ۲: مدت کسر ساعات کار بر اساس صعوبت کار حداکثر ۲ ساعت در هفته و مطابق جدول شماره۲ محاسبه خواهد شد.

جدول شماره 2- کسر ساعت کار ناشی از صعوبت کار

صعوبت کار به استناد قانون نظام هماهنگ 8% تا 25% 26% تا 50% 51% تا 75% 76% تا 100%
صعوبت کار به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری صفر تا 375 امتیاز 376 تا 750 امتیاز 751 تا 1000 امتیاز 1000 امتیاز به بالا
کسر ساعت کار در هفته نیم ساعت یک‌ساعت یک‌ساعت و نیم دو ساعت

تبصره- در حال حاضر فوق‌العاده سختی کار کارکنان بالینی بر مبنای درصدهای تعیین شده در نظام هماهنگ پرداخت، برقرار می‌گردد. بنابراین تا وصول دستورالعمل جدید و تعیین امتیاز فوق‌العاده سختی کار مشاغل در چارچوب بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بر همان مبنا قابل احتساب می‌باشد و پس از اعمال امتیازات فوق‌العاده سختی کار بر حسب امتیازات مندرج محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صورت نیاز و تشخیص به تغییر میزان امتیازات، مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

ماده 3- مدت کسر ساعت کار بابت کار در نوبت‌کاری‌های غیرمتعارف یک ساعت در هفته تعیین می‌گردد و صرفاً کارکنانی که به صورت نوبت‌کاری در گردش اشتغال دارند از کسری ساعت مذکور بهره‌مند خواهند شد.

تبصره: ساعت کار کارکنانی که در نوبت‌های شب و ایام تعطیل اشتغال دارند با ضریب 1/5 محاسبه خواهد شد.

ماده 4- مشاغل مدیران و رؤسای پرستاری، سوپروایزورها و سرپرستاران که از جمله رشته‌های شغلی پرستاری محسوب می‌شوند، حداکثر از 2 ساعت کاهش ساعت کار در جدول صعوبت کار (جدول شماره 2) استفاده خواهند نمود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments