آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت (تصویب‌نامه شماره 222168/ت43616هـ مورخ 11/11/1388 هیات وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/10/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري و به استناد بند (5) قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت -مصوب 1388- ، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده رابه شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- شاغلين باليني به كاركنان رسته بهداشتي، درماني اطلاق مي‌شود كه در بيمارستان‌ها و مراكز درماني شبانه‌روزي دوليت (كشوري و لشكري) و غيردولتي به بيماران بستري به صورت مستقيم ارايه خدمت مي‌دهند و شامل پرستاران، بهياران، كمك بهياران، ماماها، پزشكان، كاردان‌ها و كارشناسان اتاق عمل، كاردان‌ها و كارشناسان هوشبري و شاغلين رشته شغلي فوريتهاي پزشكي مي‌باشند.

ماده 2- ميزان ساعت كار كاركنان (44) ساعت در هفته مي‌باشد و با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و كار در نوبت كاري‌هاي غيرمتعارف، بر طبق دستورالعملي كه به تفكيك مشاغل و نوع فعاليت توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تعيين و ابلاغ مي‌گردد، حداكثر تا هشت ساعت در هفته تقليل مي‌يابد. اين دستورالعمل در بخش‌هاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي لازم‌الاجرا خواهدبود.

ماده 3- كاركنان باليني بيمارستان‌هاي رواني و سوختگي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه و همچنين كارشناسان امور رواني، مددياران و كاردرمانگران اين بيمارستان‌ها، علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه، حداكثر تا يك ماه از مرخصي كار در محيط‌هاي غيرمتعارف استفاده خواهندنمود. اين مرخصي قابل خريد يا ذخيره نمي‌باشد.

تبصره- كاركنان باليني نيز كه در بخش‌هاي رواني و سوختگي بيمارستان‌هاي عمومي به طور مستمر اشتغال داشته باشند مشمول مفاد اين ماده خواهندبود.

ماده 4- مشاغل كاركنان باليني بيمارستان‌هاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي ازجمله مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شوند.

ماده 5- ساعات كار كاركنان باليني در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در نوبت‌هاي شب و ايام تعطيل با ضريب (5/1) محاسبه مي‌گردد. مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را نداشته و مي‌توانند در صورت نياز، ماهانه حداكثر (80) ساعت براساس دستورالعمل ماده (2) اين آيين‌نامه با توافق كارفرما اضافه‌كاري انجام دهند. با اعمال اين ضرايب هيچ‌يك از كاركنان مجاز به صرف زمان جهت خوابيدن در طي شيفت‌هاي شب و ايام تعطيل نمي‌باشند.

تبصره- در تعويض نوبت‌هاي كاري، يك‌ساعت صرف تغيير و تحول امور جاري بخش و بيماران بستري مي‌گردد.

ماده 6- روش پرداخت حقوق و مزاياي شاغلين خدمت در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در واحدهاي مصرح در ماده (1) اين آيين‌نامه تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد مي‌باشد. پرداخت در روش ثابت، براساس قوانين و ضوابط موردعمل در بخش‌هاي مذكور و پرداخت در روش مبتني بر عملكرد تا تعيين نرخ تعرفه‌هاي خدمات، در بخش دولتي براساس طرح نظام نوين بيمارستان‌ها و در بخش غيردولتي طبق روال حاكم خواهدبود.

ماده 7- مزاياي اين آيين‌نامه فقط شامل شاغليني است كه در يكي از بخش‌هاي دولتي يا غيردولتي به كار باليني در رشته شغلي مرتبط اشتغال دارند. مشمولين اين آيين‌نامه موظف به ارايه تعهدنامه‌اي كه طي آن فرد، متعهد به انجام خدمت در يك بخش مي‌شود، مي‌باشند. متن تعهدنامه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تنظيم و ابلاغ خواهدشد

ماده 8- اعتبارات ناشي از اجراي قانون ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت، همه ساله پيش‌بيني و در بودجه عمومي دستگاه‌هاي ذي‌ربط منظور خواهدشد.

ماده 9- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است كمبود نيروي انساني ناشي از اجراي اين قانون را كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود در قالب مجوز استخدامي طبق ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني نمايد.

معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments