‌تعيين مشاغل تكنسين اتاق عمل و تكنسين آزمايشگاه به عنوان مشاغل سخت و زيان آور درجه یک

‌تعيين مشاغل تكنسين اتاق عمل و تكنسين آزمايشگاه به عنوان مشاغل سخت و زيان آور درجه يك (مصوبه شماره 58121/ت15920‌هـ مورخ 20/4/1376 هيأت وزيران)

سازمان امور اداري و استخدامي كشور- وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش ‌پزشكي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/4/1376 بنا به پيشنهاد شماره 1811‌/د مورخ 28/3/1376 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد‌تبصره (3) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور -مصوب 1367- و بند (5) آيين‌نامه‌ اجرايي قانون ياد شده -موضوع تصويب نامه شماره 45664/ت652 مورخ 30/5/1368- تصويب نمود:

مشاغل «‌تكنسين اتاق عمل» و «تكنسين آزمايشگاه» به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور درجه يك تعيين مي‌شوند.

حسن حبيبي- معاون اول رييس رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.