ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل چهارم – ساير مقررات

ماده 19- پلمپ دفاتر تجارتي اشخاص حقيقي و حقوقي طبق دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تعيين مي‌شود صورت گرفته و پس از امضاي نماينده واحد ثبتي به مهر واحد مذكور ممهور خواهد شد.

ماده 20- هزينه‌هاي مربوط به ثبت شركت، موسسه و تغييرات آن همچنين ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي و اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي و نيز ثبت دفاتر تجارتي و پلمپ دفاتر تجارتي و غيرتجارتي به موجب دستورالعملي كه توسط سازمان هر منطقه تهيه مي‌شود، دريافت مي‌گردد.

ماده 21- از ادامه فعاليت متخلفين از اجراي مفاد اين تصويب‌نامه، بنا به تقاضاي سازمان، توسط نيروي انتظامي منطقه جلوگيري به عمل خواهد آمد. در هر صورت اينگونه اقدامات رافع مسئوليت مديران شركت يا موسسه و اشخاص حقيقي متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده 22- دستورالعمل‌هاي اجرايي اين تصويب‌نامه و فرم‌هاي چاپي مربوط توسط سازمان هر منطقه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه تهيه و به اجرا گذاشتته خواهد شد.

 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.