ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم – ايجاد و و ظايف واحد ثبتي

ماده 2- سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتي شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در آن منطقه، واحدي را به نام واحد ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي تاسيس مي‌كند.

ماده 3- وظايف واحد ثبتي عبارتند از:

1-3- ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري ايراني و خارجي

2-3- ثبت علايم و اسامي تجاري و صنعتي

3-3- ثبت اختراعات و اشكال و ترسيمات صنعتي

4-3- ثبت دفاتر تجاري بازرگانان

5-3- پلمپ دفاتر تجاري و غيرتجاري واقع در حوزه هر منطقه

6-3- ثبت بانكها و موسسات اعتباري با رعايت آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد

7-3- ثبت شركت‌هاي بيمه طبق مقررات حاكم در مناطق آزاد

برگهٔ قبلی 1 2 3 4برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.