آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري –صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل دوم-شرايط تاسيس بانك‌ها و موسسات اعتباري:

ماده 2- استفاده از نام بانك و نام موسسه در منطقه، تنها با رعايت مفاد اين آيين‌نامه امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره- بانك‌هايي كه مجوز فعاليت بانكداري برون مرزي را دريافت مي‌كنند، مكلفند واژه “برون مرزي” را همراه نام بانك به كار ببرند.

ماده 3- تاسيس بانك ايراني و تاسيس و افتتاح شعب بانك‌ها و موسسات اعم از ايراني يا خارجي موكول به پيشنهاد سازمان، تاييد بانك مركزي و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد است.

تبصره 1- بانك‌هايي كه در نظر دارند به فعاليت بانكداري برون مرزي مبادرت كنند، بايد به پيشنهاد سازمان و تصويب بانك مركزي براي انجام فعاليت ياد شده، مجوز خاص دريافت كنند.

تبصره 2- تاسيس صرافي‌ها با مجوز سازمان امكان‌پذير است.

ماده 4- اساسنامه بانك‌ها و موسسات و هرگونه تغيير در آنها بايد پس از پيشنهاد سازمان و تاييد بانك مركزي به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد برسد.

ماده 5- ثبت بان:دها  وموسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه مي‌باشد. مرجع ثبت در منطقه مكلف است قبل از ثبت بانك‌ها و موسسات، مجوز مزبور را مطالبه كند.

ماده 6- شعب بانك‌هاي سرزمين اصلي كه پيش از تصويب اين آيين‌نامه در منطقه ايجاد شده‌اند، همچنان طبق مقررات فعلي و دستورالعمل‌هاي بانك‌هاي مادر اداره خواهند شد.

ماده 7- تاسيس بانك تنها به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام و تاسيس موسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص و يا سهام با نام طبق مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت-مصوب 1347- و به صورت زير امكان‌پذير است:

الف- بانك‌هايي كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه آنها متعلق به بانك‌ها يا سازمان‌هاي دولتي ايران باشد.

ب- موسساتي كه سرمايه آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا خارجي باشد.

ماده 8- حداقل سرمايه: آورده يا دستمايه بانك‌ها و موسسات منطقه مذكور در ماده (7) اين آيين‌نامه به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف- بانك‌هاي ايراني: حداقل پانزده ميليارد (000،000،000،15) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود.

ب- موسسات ايراني حداقل پنج ميليارد (000،000،000،5) ريال كه تمامي آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي توديع شود.

پ- شعب بانك‌هاي خارجي: حداقل پنج ميليون (000،000،5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود.

ت- موسسات خارجي: حداقل پنج ميليون (000،000،5) دلار كه بايد تمامي آن نزد بانك مركزي توديع شود.

ماده 9- تاسيس شعبه، باجه و دفتر نمايندگي توسط بانك‌ها و موسسات تاسيس شده در منطقه، با پيشنهاد سازمان و مجوز بانك مركزي امكان‌پذير است.

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6برگهٔ بعدی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments