آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري –صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول – تعاريف:

ماده 1- در اين آيين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

آيين‌نامه : آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

منطقه: هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران بانك مركزي:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. بانك:بانك‌هايي كه داراي اجازه فعاليت در منطقه مي‌باشند.

شعبه:شعبه بانك در منطقه واحدي از يك بانك ايراني يا خارجي (بانك مادر) است كه طبق اساسنامه بانك مادر و در چهارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانكي مبادرت مي‌ورزد.

موسسه  :موسسه اعتباري غيربانكي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه در منطقه تاسيس مي‌شود و فعاليت مي‌كند.

بانكداري برون مرزي: انجام انواع عمليات بانكي تنها با پول‌هاي خارجي.

شورايعالي : شورايعالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *